COMPARTIMENTUL MODERN DE PERSONAL DIN CADRUL S.C.I.M. GENERAL S.A.

CUPRINS

1. INTRODUCERE
1.1 Prezentare generala
2. COMPARTIMENTUL MODERN DE PERSONAL
2.1.Tendinte in activitatea de atragere a personalului
2.1.1 Stabilirea structurii organizatorice
2.1.2 Recrutarea, selectia si integrarea personalului

2.2 Tendinte in activitatea de perfectionare a personalului
2.2.1 Evaluarea si calificarea personalului
2.2.2 Instruirea si perfectionarea personalului
2.2.3 Emiterea de sugestii interne

2.3.Tendinte in activitatea de mentinere a personalului
2.3.1 Salarizarea
2.3.2 Politici sociale de intreprindere si informare a personalului
2.3.3 Sarcinile compartimentului de personal in aplanarea conflictelor de munca

2.4.Elemente de management ale personalului cuprinse in Managementul Calitatii

3. MUTATII IN PLANUL PSIHOLOGIEI MUNCII CA EFECTE ALE LIBERALIZARII RELATIILOR DE PIATA DE CARE TREBUIE SA SE TINA SEAMA IN ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI DE PERSONAL
Motivarea personalului – generatoare de eficienta
3.1.1 Elemente stabile caracteristice personalului
3.1.2 Elemente de stabilitate caracteristice
Flexibilitatea timpului de munca
3.2.1 Saptamana comprimata de lucru
3.2.2 Sistemul “ flextime”
3.2.3 Sistemul “ job sharing”
3.2.4 Organizarea timpului annual de munca

4. MANAGEMENTUL PERSONALULUI IN PERIOADA DE CRIZA
4.1 Politici ocupationale in perioada de criza
4.2 Politici ocupationale concrete in situatii de surplus de personal

5. CONCLUZII

6. BIBLIOGRAFIE

ANEXA 1 – ORGRANIGRAMA S.C.I.M. GENERAL – S.A.
ANEXA 2 – DEVIZ DE EXECUTIE


LISTA TABELELOR

Tabel nr. 1 – Prezentarea activului bilantier………………………11
Tabel nr. 2 – Prezentarea pasivului bilantier………………………12
Tabel nr. 3 – Evolutia personalului …………………………….…20
Tabel nr. 4 – Evolutia muncitorilor directi …………………….….25
Tabel nr. 5 – Evolutia muncitorilor indirecti ……….……………….26
Tabel nr. 6 – Evolutia personaului administrativ …………….……27
Tabel nr. 7 – Evolutia personaului tehnico – productiv...………..…28
Tabel nr. 8 – Evolutia personalului total………………...………..…29
Tabel nr. 9 – Numarul mediu scriptic al personalului ......................41
Tabel nr.10 – Fisa de selectie a personalului……………………….45
Tabel nr. 11 – Categorii de incadrarea personalului………………..51
Tabel nr. 12 – Reprezentarea lucrarilor pe categorii de incadrare….52
Tabel nr. 13 – Instruirea si perfectionarea personalului…………….55
Tabel nr. 14 – Grila de salarizare a personalului……………………58
Tabel nr. 15 – Transele de acordare a sporului de vechime…………61
Tabel nr. 16 - Repartizarea salariatilor dupa vechimea în munca.......62
Tabel nr. 17 – Indicatori de munca si salarii.......................................63
Tabel nr. 18 - Repartizarea salariatilor dupa varsta.............................65
Tabel nr. 19 – Bugetul de venituri si cheltuieli 2003-2004.................94
Tabel nr. 20 – Teoria celor doi factori ai satisfactiei muncii...............96
Tabel nr. 21 – Sistemul flex- time......................................................104
Tabel nr. 22 – Concediul de odihna- transele de vechime................108LISTA GRAFICELOR


Grafic 1–Evolutia personalului pe categorii de muncitori - 2000..........22
Grafic 2 - Evolutia personalului pe categorii de muncitori - 2001..........22
Grafic 3 - Evolutia personalului pe categorii de muncitori - 2002..........22
Grafic 4 - Evolutia personalului pe categorii de muncitori - 2003...........23
Grafic 5 - Evolutia personalului pe categorii de muncitori – 2004...........23
Grafic 6 – Evolutia muncitorilor directi 2000– 2004................................25
Grafic 7– Evolutia muncitorilor indirecti 2000– 2004..............................26
Grafic 8– Evolutia personalului administrativ 2000– 2004.......................27
Grafic 9– Evolutia personalului tehnic –productiv 2000– 2004................28
Grafic 10 – Evolutia personalului total - 2000 – 2004………………….29
Grafic 11 – Evolutia indicatorilor de munca si salarii - 2003-2004…….64
Grafic 12 – Bugetul de venituri si cheltuieli……………………………94
Grafic 13 – Evolutia cheltuielilor cu personalul 2003 – 2004…………118
Grafic 14 – Analiza cheltuielilor cu salarizarea………………………..119LISTA FIGURILOR

Figura nr. 1 - Stabilirea structurii organizatorice.............................34
Figura nr.2 – Teoria motivatiei bazata pe nevoi………………..…88- 122 PAGINI -

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu