STUDIU PRIVIND PROCESUL DECIZIONAL AL CONSUMATORULUI

CUPRINS

1.Delimitări conceptuale………………………………………………………………………1
1.1. Consum, consumator, cumpărător, comportament al consumatorului……………....1
1.1.1. Tipuri de consum…………………………………………………...............2
1.1.2. Funcţiile consumului……………………………………………………….3
1.1.3. Tipuri de consumatori……………………………………………………....5
1.1.4. Conceptul de comportament………………………………………………..8
1.1.5. Tipologia comportamentelor consumatorilor…………………………….....9
1.2. Rolul studiului comportamentului consumatorului……………………....................13

2. Etapele procesului decizional……………………………………………………………....15
2.1. Stadiul pre-cumpărării..................................................................................................16
2.1.1 Recunoaşterea nevoii de consum ...................................................................17
2.1.1.1 Modificarea mediului consumatorului ..............................................18
2.1.1.2 Factori legaţi de produs ....................................................................18
2.1.1.3 Diferenţe individuale .........................................................................18
2.1.1.4 Influenţele de marketing ....................................................................18
2.1.2 Informarea ......................................................................................................19
2.1.2.1 Informarea internă..............................................................................19
2.1.2.2 Informarea externă ............................................................................20
2.1.3 Evaluarea alternativelor ..................................................................................23
2.1.3.1 Ansamblul evocat ...............................................................................24
2.1.3.2 Criteriile de evaluare ..........................................................................25
2.2. Stadiul cumpărării-consumului .....................................................................................26
2.3. Stadiul post-cumpărării..................................................................................................28

3. Factorii de influenţă a comportamentului consumatorului……………………………….31
3.1. Caracteristicile produsului.............................................................................................31
3.2. Diferenţele percepute de consumatori între mărcile concurente……………………...32
3.3. Factori de natură sociologică: cultura, subcultura, clasa socială, grupul de referinţă şi apartenenţă ....................................................................................................................................32

4. Studiu privind procesul decizional adoptat de la achiziţionarea unui autoturism ……...34
4.1. Identificarea tipului studiului………………………………………………………….34
4.2. Metoda de colectare a datelor………………………………………………………....34
4.3. Ipotezele folosite în cercetare…………………………………………………………35
4.4. Redactarea chestionarului……………………………………………………………..36
4.5. Administrarea chestionarului………………………………………………………….43
4.6. Prelucrarea şi analiza datelor………………………………………………………….43
4.7. Concluzii…………….………………………………………………………………...64
Anexe…………………………………………………………………………………………….67
Bibliografie……………………………………………………………………………………...74

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu