Administratia Publica - Galati

Cuprins

CAPITOLUL I
SCURT ISTORIC PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ 1
Secţiunea I
Noţiunea de administraţie publică 1
Secţiunea a II-a
Noţiunea,obiectul de reglementare şi izvoarele dreptului administrativ-2
Secţiunea a IlI-a
Principiile generale ale dreptului administrativ 4
CAPITOLUL II
ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ 5
Secţiunea I
Consideraţii generale privind administraţia publică locală 5
Secţiunea a II-a
Principiile autonomiei locale 8
CAPITOLUL III
AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE 16
Secţiunea I
Consiliul Local 16
Secţiunea a II-a
A.Primarul 18
B.Principalele atribuţii delegate viceprimarului I 21
C.Principalele atribuţii delegate viceprimarului II 23
D.Atribuţiile secretarului Municipiului Galati 24
CAPITOLUL IV
SERVICIILE PUBLICE 25
Secţiunea I
Noţiunea şi trăsăturile serviciului public 25
Secţiunea a II-a
Serviciile publice ale Consiliului Local 27
Secţiunea a III-a
Serviciile publice specializate ale Consiliului Local Galati 30
A. Organizarea serviciilor publice ale Primăriei Municipiului Galati 30
B. Reguli privind atribuţiile de serviciu 31
C. Serviciile publice specializate ale Consiliului Local Galati 33
1. Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor 34
2. Serviciul Public Administrarea Domeniului Public 52
CAPITOLUL V
CONCLUZII ŞI PROPUNERI DE LEGE FERENDA 56
BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu