Analiza Economico-Financiara

Cuprins

Capitolul I Fundamentele teoretico-metodologice ale analizei economico-financiare
1.1. Fundamente teoretice
1.1.1. Tipuri de analiză economico-financiară
1.1.2. Utilizatorii rezultatelor analizei economico-financiare
1.1.3. Obiectivele analizei economico-financiare
1.1.4. Conţinutul procesului de analiză economico-financiară
1.1.5. Funcţiile analizei economico-financiare în mecanismul managerial
1.2. Metodologia analizei economico-financiare
1.2.1. Metode şi tehnici ale analizei economico-financiare
1.2.1.1.Diviziunea şi descompunerea rezultatelor
1.2.1.2.Comparaţia
1.2.1.3. Metoda analizei cost-beneficiu (ABC)
1.2.2. Etapele activităţii practice de analiză economico-financiară
Capitolul II Analiza diagnostic a activităţii de producţie şi comercializare
2.1. Analiza diagnostic a cifrei de afaceri
2.1.1. Aspecte generale privind cifra de afaceri
2.1.2. Analiza dinamică şi structurală a cifrei de afaceri
2.1.2.1. Analiza dinamică a cifrei de afaceri
2.1.2.2. Analiza structurală a cifrei de afaceri
2.1.3. Analiza diagnostic de tip factorial a cifrei de afaceri
2.2. Analiza diagnostic a valorii adăugate
2.2.1. Aspecte generale privind valoarea adăugată
2.2.2. Analiza diagnostic de tip factorial a valorii adăugate
2.3. Analiza diagnostic a calităţii produselor şi serviciilor
2.3.1. Analiza nivelului tehnic calitativ al produselor nedivizibile pe calităţi
2.3.2. Analiza calităţii produselor divizibile pe calităţi
Capitolul III Analiza diagnostic a cheltuielilor firmei
3.1. Analiza diagnostic de tip factorial a cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri şi reflectarea acestora în principalii indicatori ai performanţei economico-financiare a firmei
3.2. Analiza diagnostic de tip factorial a cheltuielilor variabile la 1000 lei cifră de afaceri şi reflectarea acestora în principalii indicatori ai performanţei economico-financiare a firmei
3.3. Analiza diagnostic de tip factorial a cheltuielilor fixe la 1000 lei venituri din exploatare şi respectiv cifră de afaceri şi reflectarea acestora în principalele performanţe economico-financiare
3.4. Analiza diagnostic de tip factorial a cheltuielilor cu dobânzile bancare
Capitolul IV Analiza diagnostic a rentabilităţii firmei
4.1. Analiza diagnostic a profitului din exploatare
4.2. Analiza diagnostic a profitului aferent cifrei de afaceri
4.3. Analiza diagnostic de tip factorial a ratei rentabilităţii comerciale
4.4. Analiza diagnostic a ratei rentabilităţii resurselor consumate
Capitolul V Analiza situaţiei financiar-patrimoniale a firmei
5.1. Bilanţul contabil-sursa informaţională de bază a analizei situaţiei financiare
5.2. Analiza structurii activului
5.3. Analiza structurii pasivului
Capitolul VI Analiza gestiunii resurselor umane
6.1.Analiza asigurării cu resurse umane din punct de vedere cantitativ şi calitativ
6.2. Analiza eficienţei utilizării resurselor umane pe baza profitului pe un salariat
Capitolul VII Analiza gestiunii resurselor materiale
7.1.Analiza utilizării timpului de lucru al echipamentelor industriale
7.2.Analiza randamentului echipamentelor industriale
BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu