Aspecte ale Arbitrajului Comercial International

Cuprins

Capitolul I. Consideraţii generale asupra arbitrajului comercial internaţional 2
1. Noţiune şi avantaje 2
2. Caracterele arbitrajului 4
3. Natura juridică a arbitrajului comercial
internaţional 5
4. Felurile arbitrajului 7
Capitolul II. Convenţia de arbitraj 9
1.Noţiune şi forme 9
2. Natură juridică 11
3. Condiţii de fond şi de formă 12
4. Efectele convenţiei de arbitraj 18
5. Legea aplicabilă convenţiei de arbitraj 25
Capitolul III. Procedura de arbitraj 27
1. Cererea de arbitraj şi întâmpinarea 27
2. Constituirea completului de arbitraj 32
3. Pregătirea litigiului 34
4. Dezbaterea litigiului 36
5. Hotărârea arbitrală 47
6. Căi de atac 49
Bibliografie 51

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu