Auditul Intern in Activitatea de Creditare Bancara

Cuprins

CAPITOLUL 1 ACTIVITATEA DE AUDIT
1.1 CONSIDERATII ETIMOLOGICE SI EVOLUTIONISTE PRIVIND AUDITUL
1.2 DEFINITII
CAPITOLUL 2 AUDITUL INTERN BANCAR
2.1 OBIECTIVE SI MODALITATI DE ACTIUNE ALE AUDITULUI INTERN BANCAR
2.2 PRINCIPIILE AUDITULUI INTERN BANCAR
2.3 CADRUL NORMATIV DE DESFASURARE A ACTIVITATII DE AUDIT INTERN BANCAR
2.3.1 STATUTUL (CARTA) AUDITULUI INTERN BANCAR
2.3.2 STANDARDE INTERNATIONALE DE AUDIT INTERN BANCAR ALE I.A.I.
2.3.3 CODUL DE ETICA AL AUDITORULUI INTERN
2.4 ORGANIZAREA AUDITULUI INTERN BANCAR
2.4.1 ATRIBUTIILE SI RESPONSABILITATILE CONDUCATORILOR DEPARTAMENTULUI DE AUDIT INTERN
2.4.2 COMITETUL DE AUDIT
CAPITOLUL 3 ACTIVITATEA DE AUDIT PROPRIU – ZISA
ABORDARE PRACTICA IN CADRUL BANCII COMERCIALE CARPATICA
3.1 NORME PRIVIND CREDITAREA PERSOANELOR FIZICE
3.2 DOCUMENTATIA NECESARA ANALIZEI SOLICITARII DE CREDIT
3.3 ANALIZA CREDITULUI
3.4 DECIZIA DE APROBARE A CREDITULUI
3.5 MONITORIZAREA CREDITELOR
CAPITOLUL 4 CONCLUZII SI PROPUNERI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu