Bazele Pshiopedagogice ale Stimularii Creativitatii Copiilor Prescolari de 6-7 Ani

Introducere.3
Capitolul I. Repere conceptuale ale creativităţii la preşcolarii de 6 – 7 ani.9
1.1 Conceptul de creativitate şi delimitările ei esenţiale.9
1.2 Creativitatea – dimensiune a formării personalităţii copiilor de 6-7 ani.21
Capitolul II. Metodologia de dezvoltare a creativităţii copiilor de 6 – 7 ani.30
2.1 Repere psiho-pedagogice ale creativităţii în dezvoltarea personalităţii copiilor de 6-7 ani.30
2.2 Asigurarea didactică a procesului instructiv-educativ în dezvoltarea creativităţii.41
2.3 Modalităţi de dezvoltare a creativităţii în cadrul activităţilor de literatură artistică.45
2.4 Cercetarea activităţii copiilor în cadrul activităţilor de formare a reprezentărilor matematice elementare.49
Capitolul III. Activitatea de cercetare a creativităţii copiilor de 6-7 ani.54
3.1 Rolul activităţilor artistico-plastice în stimularea creativităţii la copiii preşcolari.54
3.2 Jocurile creative în educarea şi instruirea copiilor.59
3.3 Metode psihodiagnostice de cercetare a creativităţii copiilor de 6-7 ani.64
Concluzii.74
Încheiere.76
Bibliografie.77
Anexe.82

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu