Camera de Comert si Industrie a Republicii Moldova

Cuprins

CAPITOLUL 1. Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova -
prezentare generală, din istoricul evoluţiei
1.1 Din istoricul Camerei de Comerţ şi Industrie a RM
1.2 Membrii Camerei de Comerţ şi Industrie a RM. Noţiuni generale. Regulementul.
1.3 Obiectul, sarcinile şi funcţiile CCIRM
1.4 Conducerea Camerei de Comerţ şi Industrie a RM
CAPITOLUL 2. Analiza activităţii Camerei de Comerţ şi Industrie a RM
2.1 Analiza financiară a activităţii economice a CCIRM
2.2 Activitatea CCIRM în anul 2005
2.3 Activitatea CCIRM în anul 2006
2.4 Activitatea economică externă şi informaţională a CCIRM
CAPITOLUL 3. Raportul privind activitatea desfăşurată de CCIRM în
perioada de 01.09.06 pîna la 14.10.06
3.1 Ziua profesională a CCIRM
3.2 Conferinţa de presă cu prilejul lansării concursului „Marca
comercială a anului 2006”
3.3 Vizita Preşedintelui Senatului Parlamentului României, E. S.
Nicolae VĂCĂROIU la Camera de Comerţ şi Industrie a RM
3.4 Bursa de cooperare Moldo-Germană
3.5 Colaborarea Moldova-Italia capătă noi conotaţii
3.6 Forul economic Moldo-German, un nou pas spre intensificare
colaborării moldo-germane
Concluzii
BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu