Centratele Termice CET

Cuprins

CAPITOLUL I DESCRIEREA CTE ŞI A SERVICIILOR PROPRII 1
1.1 Consideraţii generale 1 1.2. Elementele componente ale termocentralei 2
1.3. Alegerea echipamentelor aferente sălii cazanelor 10
1.3.1. Alegerea pompelor de alimentare 11
1.3.2. Alegerea ventilatoarelor de aer şi gaze 11
1.4. Surse de alimentare şi consumatorii instalaţiei de servicii proprii 13
CAPITOLUL II PROIECTAREA STAŢIEI DE TRANSFORMARE 20/6 kV CE ALIMENTEAZĂ CONSUMATORII DE MEDIE TENSIUNE 17
2.1. Generalităţi 17
2.2. Calculul puterii transformatoarelor care alimentează serviciile proprii 19
2.2.1. Consideraţii generale 19
2.3. Alegerea numărului de transformatoare şi a locului de amplasare al S.T. 20
2.4. Determinarea puterii staţiei de transformare 21
2.4.1. Determinarea puterii de transformare la metoda coeficientului de cerere 21
2.5. Schema electrică de bază a alimentării serviciilor proprii bloc(schema staţiei) 26
CAPITOLUL III CALCULUL CIRCUITELOR DE ALIMENTARE A SERVICIILOR INTERNE 28
3.1. Alegerea şi verificarea secţiunii conductoarelor 28
3.1.1. Noţiuni generale 28
3.2. Dimensionarea secţiunii conductoarelor pe baza încălzirii maxime admise 29
3.3. Determinarea secţiunii conductoarelor în ipoteza minimului de material 31
CAPITOLUL IV CALCULUL CURENŢILOR DE SCURTCIRCUIT 33
4.1. Noţiuni generale 33
4.2. Condiţiile de calcul ale curentului de scurtcircuit 34
4.3. Impedanţele de scurtcircuit ale echipamentelor 35
4.4. Calculul parametrilor elementelor 37
CAPITOLUL V CALCULUL PROTECŢIILOR INSTALAŢIILOR ELECTRICE PENTRU SERVICIILE INTERNE 47
5.1. Protecţia transformatoarelor electrice 47
5.2. Protecţia motoarelor electrice 50
5.3. Calculul si alegerea protecţiei transformatorului de 1000 kVA din staţia de transformare 20/6 kV 52
5.4. Calculul si alegerea protecţiei motoarelor racordate la bara de 6 kV 54
CAPITOLUL VI INSTALAŢIA DE LEGARE LA PĂMÂNT 57
6.1. Calculul rezistenţei de dispersie a prizelor de pământ 58
CAPITOLUL VII NORME DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATEA MUNCII
CE TREBUIE RESPECTATE LA REALIZAREA STAŢIEI 61
20/6KV PROIECTATE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu