Cerintele Actului Juridic Civil

Cuprins

Cap. I:CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND ACTUL JURIDIC CIVIL 5
1.1. Noţiunea de act juridic civil 5
1.2. Clasificări ale actelor juridice civile 5
1.2.1. Criteriul numărului părţilor 5
1.2.2. Criteriul scopului urmărit la încheierea lor 7
1.2.3. Subclasificarea actelor juridice încheiate cu titlu oneros 8
1.2.4. Subclasificarea actelor juridice încheiate cu titlu gratuit 9
CAP. II CERINŢELE ACTULUI JURICIC CIVIL – PRETENTARE GENERALĂ 11
2.1. Definiţii şi terminologie 11
2.2. Clasificarea cerinţelor actului juridic civil 19
Cap. III ANALIZA CERINŢELOR ESENŢIALE DE FOND ALE ACTULUI JURIDIC CIVIL 22
3.1. Prezentare 22
3.2. Capacitatea de a încheia actul juridic civil 22
3.2.1. Capacitatea de folosinţă 23
3.2.1.1 Noţiunea capacităţii de folosinţă. Delimitarea ei de alte instituţii de drept civil 23
3.2.1.2. Caracterele juridice ale capacităţii de folosinţă 28
3.2.1.3. Temeiurile începerii şi încetării capacităţii de folosinţă a persoanei fizice 40
3.2.1.4. Conţinutul capacităţii de folosinţă a persoanei fizice 48
3.2.2. Capacitatea de exerciţiu 53
3.2.2.1. Noţiunea, conţinutul şi caracterele juridice ale capacităţii de exerciţiu 53
3.2.2.2.Caracterele juridice ale capacităţii de exerciţiu a persoanei 62
3.2.2.3. Etapele formării capacităţii de exerciţiu la persoana fizică 65
3.2.2.4. Capacitatea de exerciţiu deplină. Emanciparea 77
3.2.2.5. Lipsirea persoanei fizice de capacitate de exerciţiu 92
3.3. Consimţământul 95
3.3.1. Formarea voinţei juridice 95
3.3.2. Principiul libertăţii (autonomiei) voinţei juridice 96
3.3.3. Principiul priorităţii voinţei interne faţă de voinţa declarată 96
3.3.4. Consimţământul-precizări terminologice 97
3.3.5. Condiţiile consimţământului 98
3.3.6. Viciile de consimţământ 100
3.3.6.1. Eroarea 100
3.3.6.2. Dolul 116
3.3.6.3. Violenta 118
3.3.6.4. Leziunea 123
3.4. Obiectul actului juridic civil 125
3.5. Cauza actului juridic civil 127
Cap. IV: ANALIZA CERINŢELOR ESENŢIALE DE FORMĂ ALE ACTULUI JURIDIC CIVIL 130
4. 1. Noţiune 130
4.2. Forma cerută ad validitatem 131
4.3. Forma cerută ad probationem 131
4.4. Forma cerută pentru opozabilitate faţă de terţi 132
BIBLIOGRAFIE 133

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu