COMUNICARE ŞI COMPORTAMENT ÎN AFACERI

INTRODUCERE …..……………………………………………………...…..

CAPITOLUL I
COMUNICAREA ŞI COMPORTAMENTUL - FACTORI DE IMPORTANŢĂ
CENTRALĂÎN AFACERILE ECONOMICE CONTEMPORANE …………………...
1. Semnificaţii istorice ale comunicării ………………………………...
2. Sistemul de comunicare ……………………………………………..
2.1. Elementele unui proces de comunicare ………………….….
2.2. Relaţia emiţător-receptor în comunicarea managerială ……..
2.3. Obiectivele şi funcţiile comunicării manageriale ……...……
3. Clasificări şi particularităţi ale comunicării …………………………
3.1. Nivelurile comunicării umane………………………...……..
3.2. Tipuri de comunicare ……………………………….............
3.3. Forme de comunicare……...………………………………...
4. Comunicarea verbală în organizaţie ……...…………………..……...
4.1. Principii ale unei comunicării verbale eficiente……....……..
4.2. Comunicarea verbală manager – angajat …………….……..
4.3. Comunicarea prin telefon …………………………………...
4.4. Comunicarea paraverbală ……………………………...........
5. Comunicarea scrisă în activitatea managerială ……………………...
5.1. Documente oficiale şi documente specifice utilizate ……….
5.2. Cunoaşterea individului prin scris …………………………..
5.3. Comunicarea grafică managerială …………………………..
6. Elemente de comunicare nonverbală şi comportament ……………...
6.1. Limbajul trupului şi gesturilor ……………………………...
6.2. Limbajul vestimentaţiei şi culorilor ………………………...
6.3. Limbajul spaţiului şi timpului …………………….………...
6.4. Limbajul tăcerii ……………………………………………..

CAPITOLUL II
EXIGENŢE ALE COMUNICĂRII ŞI COMPORTAMENTULUI ÎN NEGOCIEREA ŞI CONTRACTAREA AFACERILOR ECONOMICE ………………...........................
1. Importanţa negocierii – factori şi caracteristici..……………………..
2. Etape şi activităţi de comunicare în negocieri ………………………
3. Managementul comunicării în tratativele economice ……………….
3.1. Comunicarea verbală în negociere – argumentaţia …………
3.2. Stiluri de comunicare ……………………………………….
3.3. Comunicarea nonverbală în negociere………………………
3.4. Proxemica – distanţe şi plasament la masa negocierilor…….

4. Rolul negociatorilor în afacerile economice ………………………...
4.1. Calităţi şi caracteristici ale negociatorilor ………………….
4.2. Stiluri de negociere …………………………………………
4.3. Tipologii ale partenerilor de discuţii ……………………….
5. Comportamentul negociatorilor în desfăşurarea tratativelor ………..
5.1. Strategii, tactici şi tehnici de negociere …………………….
5.2. Depăşirea unor capcane şi combaterea obiecţiilor ………….
5.3. Protocol şi bune maniere în afaceri …………………………

CAPITOLUL III
PARTICULARITĂŢI ŞI EXIGENŢE ALE COMUNICĂRII ÎN PROMOVAREA AFACERILOR ECONOMICE ………….....…………..........................................
1. Definirea şi caracteristicile promovării în afaceri ……………...........
2. Publicitatea comercială - formă principală în promovarea afacerilor..
2.1. Concept şi cerinţe ale publicităţii comerciale ……………….
2.2. Publicitatea în presă – grafica publicitară …………………..
2.3. Radio, cinematograf şi televiziune …………………….……
2.4. Materiale specializate ………….............................................
2.5. Tipologia comportamentală a clientelei …………………….
3. Internetul – nou mijloc de comunicare şi promovare………………...
4. Relaţiile publice – modalitate complexă de comunicare …………….
4.1. Definiţie şi particularităţi …………………………………...
4.2. Strategia relaţiilor publice şi a relaţiilor cu presa …………...
4.3. Comportamentul şi calităţile unui specialist în comunicare ...
5. Respectarea eticii – condiţie a unor afaceri performante şi durabile ..
5.1. Concept şi caracteristici …………………………………….
5.2. Etica în comunicare şi relaţii publice ……………………….
5.3. Codurile etice şi factorii ce determină etica managerială …..

CONCLUZII …………………………………………………………………

BIBLIOGRAFIE …………………….………………………………………

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu