Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime si Materialelor Consumabile la SC Prysmian Cabluri si Sisteme SA

Cuprins

CAP 1 Poziţia S.C. “PRYSMIAN CABLURI ŞI SISTEME“S.A pe piaţa internă şi externă a producţiei de cabluri electrice de joasă, medie şi înaltă tensiune 4
CAP 2 Prezentarea generală a S.C.”PRYSMIAN CABLURI ŞI SISTEME”S.A 6
2.1.Istoricul S.C.”PRYSMIAN CABLURI ŞI SISTEME”S.A 6
2.2.Baza legală de constituire şi obiectul de activitate 6
2.2.1. Baza legală 6
2.2.2. Obiectul de activitate 7
2.3.Structura organizatorică a S.C.”PRYSMIAN CABLURI ŞI SISTEME”S.A 8
2.4. Procesul tehnologic pentru producţia de cabluri de joasă, medie şi înaltă tensiune
9
2.5.Evolutia principalilor indicatori economici a S.C.”PRYSMIAN CABLURI ŞI SISTEME”S.A 10.
CAP 3 Organizarea şi conducerea contabilităţii stocurilor 12
3.1.Delimitări privind stocurile. Principalele structuri ale stocurilor 12
3.2.Principii şi reguli privind evaluarea şi recunoaşterea stocurilor în contabilitate 15
3.2.1.Recunoaşterea stocurilor 15
3.2.2.Evaluarea la intrarea în patrimoniu 18
3.2.3.Evaluarea la ieşirea din patrimoniu 19
3.2.4.Evaluare la inventariere 22
3.2.5.Evaluarea la bilanţ 23
3.3.Deprecierea stocurilor 23
3.4.Organizarea contabilităţii stocurilor 24
3.4.1.Metode de contabilizare a stocurilor 24
3.4.2.Metode de evidenţă analitică 25
3.5.Contabilitatea stocurilor de natura materiilor prime şi materialelor consumabile 29
3.5.1.Organizarea documentaţiei primare şi a evidenţei operative 30
3.5.2.Contabilitatea operaţiilor privind materiile prime şi materialele consumabile 32
CAP 4 Studiu de caz privind stocurile de natura materiilor prime şi materialelor consumabile la SC ”PRYSMIAN CABLURI ŞI SISTEME” S.A 35
4.1. Contabilitatea stocurilor de natura materiilor prime şi materialelor consumabile la S.C. ”PRYSMIAN CABLURI SI SISTEME”S.A 35
4.2.Analiza stocurilor la S.C.”PRYSMIAN CABLURI ŞI SISTEME”S.A 44
CAP 5 Concluzii şi propuneri 46
BIBLIOGRAFIE 49

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu