Contabilitatea Veniturilor si Cheltuielilor, Inchiderea Exercitiululi Financiar si Repartizarea Profitului in Cadrul SMTGN Transgaz SA Medias

Cuprins

CAPITOLUL 1 :CONTABILITATEA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR.5
1.1 Contabilitatea cheltuielilor.5
1.1.1 Delimitarea şi structurarea cheltuielilor.5
1.1.2 Cheltuieli de exploatare.6
1.1.3 Cheltuieli financiare.12
1.1.4 Cheltuieli extraordinare.14
1.1.5 Cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare.15
1.1.6 Cheltuieli cu impozitul pe profit şi alte impozite.16
1.2 Contabilitatea veniturilor.17
1.2.1 Delimitarea şi structurarea veniturilor.17
1.2.2 Venituri din exploatare.18
1.2.3 Venituri financiare.25
1.2.4 Venituri extraordinare.28
1.2.5 Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere.29
CAPITOLUL 2: ÎNCHIDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR ŞI REPARTIZAREA PROFITULUI.31
2.1 Obiectivul şi structura situaţiilor financiare anuale.31
2.2 Determinarea rezultatului exerciţiului financiar şi repartizarea acestuia.35
CAPITOLUL 3: CONTABILITATEA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR, ÎNCHIDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR ŞI REPARTIZAREA PROFITULUI - DE LA TEORIE LA PRACTICĂ.41
3.1 Istoricul, activitatea şi organigrama S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAŞ.41
3.2 Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor în cadrul S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAŞ.45
3.3 Închiderea exerciţiului financiar şi repartizarea profitului la S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAŞ.60
CAPITOLUL 4: ANALIZA CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE.65
4.1 Noţiuni teoretice.65
4.2 Analiza contului de profit şi pierdere în cadrul S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAŞ.69
CONCLUZII ŞI PROPUNERI.77
ANEXE.81
BIBLIOGRAFIE.95

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu