Contractul de Consignatie

Cuprins

CAPITOLUL I 1
NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND CONTRACTUL DE CONSIGNAŢIE 1
Secţiunea 1 1
Consideraţii introductive 1
Secţiunea 1 3
Noţiunea şi cadrul de reglementare al contractului 3
Secţiunea 2 10
Regimul juridic al contractului de consignaţie 10
Secţiunea 3 11
Natura juridică a contractului de consignaţie 11
Secţiunea 4 12
Caracterele juridice 12
CAPITOLUL II 13
CONDIŢII DE VALABILITATE ALE CONTRACTULUI DE CONSIGNAŢIE 13
Secţiunea 1 14
Consimţământul părţilor 14
Secţiunea 2 16
Capacitatea părţilor 16
2.1. Capacitatea părţilor la contractele comune 16
2.2. Capacitatea părţilor la contractele economice interne 18
2.3. Capacitatea părţilor la contractele externe 19
Secţiunea 3 20
Obiectul contractului de consignaţie 20
3.1. Obiectul în contractele comune 20
3.2. Obiectul în contractele economice interne 23
Secţiunea 4 25
Cauza 25
4.1. Scopul imediat 27
4.2. Scopul mediat 27
CAPITOLUL III 31
EFECTELE CONTRACTULUI DE CONSIGNAŢIE 31
Secţiunea 1 31
Drepturile şi obligaţiile consignatarului 31
Secţiunea 2 43
Drepturile şi obligaţiile consignantului 43
Secţiunea 3 49
Efectele executării contractului 49
Secţiunea 4 51
Răspunderea determinată de nerespectarea obligaţiilor 51
CAPITOLUL IV 54
ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONSIGNAŢIE 54
CONCLUZII 56
BIBLIOGRAFIE 58

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu