Contractul de Vanzare-Cumparare

Cuprins

Cap. I: Contractul de vânzare-cumpărare
1.1: Originea contractului de vânzare-cumpărare 1
1.2: Raportul contract convenţie 2
1.3: Vânzare-cumpărare. Generalităţi 2
1.4: Apariţia contractului de vânzare-cumpărare 3
Cap. II: Noţiunea, reglementarea legală şi caracterele juridice ale contractului de vânzare-cumpărare
2.1 : Noţiunea contractului de vânzare-cumpărare 4
2.2 : Reglementarea legală a contractului de vânzare-cumpărare 5
2.3 : Caracterele juridice ale contractului de vânzare-cumpărare 6
Cap. III: Condiţiile de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare
3.1 : Consimţământul părţilor 10
3.1.1: Promisiunea unilaterală de vânzare (sau cumpărare) 11
3.1.2: Promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare 12
3.1.3: Pactul de preferinţă 13
3.2 : Obiectul contractului de vânzare-cumpărare 14
3.2.1: Lucrul vândut 14
3.2.2: Preţul 18
3.3 : Cauza contractului de vânzare-cumpărare 21
3.4 : Capacitatea părţilor contractului de vânzare-cumpărare 22
3.4.1: Consideraţii generale 22
3.4.2: Regula. Capacitatea de a contracta 23
3.4.3: Capacitatea contractuală a persoanelor fizice 24
3.4.4: Capacitatea contractuală a persoanelor juridice 31
3.4.5: Consideraţii generale privind incapacităţile de drept civil 32
3.4.6: Clasificarea incapacităţilor de a contracta 34
Cap. IV: Interdicţii legale în materia contractului de vânzare-cumpărare
4.1 : Principiul libertăţii de a vinde şi de a cumpăra 44
4.2 : Incapacităţi speciale 45
4.2.1: Incapacităţi de a vinde şi de a cumpăra 45
4.2.2: Incapacităţi de a cumpăra 48
4.2.3: Incapacităţi de a vinde 56
Cap. V: Alte condiţii de validitate
5.1 : Forma contractului de vânzare-cumpărare 61
5.1.1: Forma ad validitatem 61
5.1.2: Forma ad probationem 61
5.1.3: Forma cerută pentru opozabilitatea faţă de terţi 62
5.2 : Autorizarea prealabilă a înstrăinării unor bunuri 62
Cap. VI: Practică judiciară
CONCLUZII 72
BIBLIOGRAFIE 73

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu