Contractul de Vanzare-Cumparare. Obiectul Contractului. Obligatiile Vanzatorului. Obligatiile Cumparatorului

Cuprins

Capitolul 1
1 Consideratii generale 5
1.1 Scurt istoric al contractelor în general 5
1.2 Notiunea de contract de vânzare – cumparare 7
1.3 Reglementarea legala 8
1.4 Caracterele juridice ale contractului de vânzare-cumparare 9
1.4.1 Contract consensual 9
1.4.2 Contract bilateral (sinalagmatic) 12
1.4.3 Contract cu titlu oneros 12
1.4.4 Contract comutativ 13
1.4.5 Contract translativ de proprietate 13
1.5 Publicitatea imobiliara 16
Capitolul 2
2 Conditiile de validitate ale contractului de vânzare-cumparare. Obiectul contractului 19
2.1 Capacitatea partilor 19
2.2 Consimtamântul 23
2.2.1 Promisiunea de vânzare 23
2.2.2 Pactul de preferinta 25
2.2.3 Dreptul de preemtiune 26
2.3 Obiectul contractului de vânzare – cumparare 29
2.3.1 Lucrul vândut 29
2.3.1.1 Lucrul sa fie în comert (în circuitul civil) 30
2.3.1.2 Lucrul sa existe în momentul încheierii contractului sau sa poata exista în viitor
34
2.3.1.3 Lucrul sa fie determinat sau determinabil, licit si posibil 36
2.3.1.4 Lucrul sa fie proprietatea vânzatorului 36
2.3.2 Pretul 38
2.3.2.1 Pretul sa fie stabilit în bani 39
2.3.2.2 Pretul sa fie determinat sau determinabil 39
2.3.2.3 Pretul sa fie sincer si serios 40
2.4 Cauza contractului de vânzare –cumparare 41
2.5 Forma contractului de vânzare-cumparare 42
Capitolul 3
3 Efectele contractului de vânzare cumparare. Obligatiile vânzatorului. Obligatiile cumparatorului
43
3.1 Obligatiile vânzatorului 44
3.1.1 Predarea lucrului vândut 44
3.1.2 Obligatia de garantie a lucrului vândut 47
3.1.2.1 Obligatia de garantie contra evictiunii 48
3.1.2.1.1 Garantia contra evictiunii rezultând din fapte personale 49
3.1.2.1.2 Garantia contra evictiunii rezultând din fapta unui tert. 50
3.1.2.1.3 Efectele obligatiei de garantie în caz de evictiune consumata 53
3.1.2.1.4 Modificari conventionale ale garantiei contra evictiunii. 55
3.1.2.2 Garantia contra viciilor lucrului vândut 56
3.1.2.2.1 Conditiile garantiei contra viciilor 56
3.1.2.2.2 Efectele si întinderea raspunderii vânzatorului pentru vicii 58
3.1.2.2.3 Termenul de intentare a actiunilor 59
3.1.2.2.4 Modificari conventionale ale garantiei pentru vicii 60
3.2 Obligatiile cumparatorului 61
3.2.1 Plata pretului 61
3.2.1.1 Dobânda pretului vânzarii 62
3.2.1.2 Sanctiunea neplatii pretului 63
3.2.1.3 Simulatia pretului 64
3.2.2 Luarea în primire a lucrului vândut 65
3.2.3 Suportarea cheltuielilor vânzarii 66
Capitolul 4
4 Varietati ale contractului de vânzare cumparare 67
4.1 Precizari prealabile 67
4.2 Vânzarea cu gramada 68
4.3 Vânzarea dupa greutate, numar si masura 68
4.3.1 Efecte. 68
4.3.2 Delimitarea fata de vânzarea cu gramada. 69
4.4 Vânzarea pe încercate 69
4.4.1 Efecte. 69
4.4.2 Delimitarea fata de vânzarea pe gustate. 70
4.5 Vânzarea cu pact de rascumparare 70
4.6 Vânzarea unei mosteniri (de drepturi succesorale) 71
4.6.1 Efecte. 71
4.7 Vânzarea de drepturi litigioase si retractul litigios 73
4.7.1 Efecte. 74
Capitolul 5
5 Studiu de caz - Contractul de vânzare-cumparare. Clauza penala. Lipsa de vointa a partilor 76
Bibliografie 82

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu