Controlul Propriu al Activitatilor Patrimoniale

Cuprins

CAPITOLUL 1. Controlul economico – financiar, parte integrantă a sistemului general de control
din România 4
1.1. Baza legală de desfăşurare a controlului în România 4
1.2. Controlul economico – financiar – definiţie, rol, principii 10
1.3. Funcţiile controlului economico – financiar 14
1.4. Clasificarea formelor de control 15
CAPITOLUL 2. Controlul propriu al unităţilor patrimoniale – organizare şi metode de exercitare 19
2.1. Structura organizatorică şi funcţională a sistemului de control economico – financiar 19
2.1.1. Controlul propriu al unităţilor patrimoniale 19
2.2. Metode şi metodologii de control 33
2.2.1. Metodele de tehnică specifice controlului economic – financiar 36
2.2.2. Metodele şi procedeele comune utilizate în controlul economic – financiar 39
2.3. Controlul administrării şi al integrităţii patrimoniului 42
2.3.1. Stabilirea pagubelor suferite de agenţii economici 42
2.3.2. Stabilirea răspunderilor pentru administrarea patrimoniului şi pentru pagubele produse 45
2.3.3. Stabilirea şi controlul măsurilor de recuperare a pagubelor unităţilor patrimoniale 50
CAPITOLUL 3. Controlul economic şi financiar la S.C. ROMTELECOM S.A. Bacău 52
3.1. Prezentarea S.C. ROMTELECOM SA. Bacău 52
3.2. Forme ale controlului economic şi financiar exercitat la S.C. ROMTELECOM S.A. Bacău.. 55
3.3. Controlul administrării patrimoniale şi a recuperării pagubelor 76
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 80
ANEXE 84
Bibliografie 98

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu