Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral

Cuprins

1. Capitolul 1. Prezentare generală a Curţii Constituţionale
a României 3
1.1. Curtea Constituţională a României, valorificare a “modelului european” dar şi a experienţei româneşti 3
2. Capitolul 2. Curtea Constituţională a României şi contenciosul electoral 7
2.1. Rolul Curţii Constituţionale în cadrul alegerilor
prezidenţiale 7
2.2. Distincţia între contenciosul electoral şi contenciosul administrativ 10
2.3. Reglementare juridică 12
2.4. Contestarea înregistrării sau neînregistrării unei candidaturi prezidenţiale 15
2.4.1. Cine, când şi unde poate contesta? 15
2.4.2. Cine şi cum poate soluţiona contestaţia? 16
2.5. Contenciosul legat de campania electorală 19
2.5.1. Campania electorală ca element central al competiţiei
pentru putere 19
2.5.2. Incidente ale campaniei electorale soluţionate de
Curtea Constituţională a României 20
2.6. Contestarea alegerilor şi cererea de anulare 22
2.6.1. Votarea 22
2.6.2. Cererea de anulare a alegerilor 23
2.7. Hotărârea de validare a alegerilor prezidenţiale 26
2.8. Caracterul specializat al contenciosului electoral 29
2.8.1. Există conflict de competenţă între Curtea
Constituţională a României şi alte organe judiciare
în materia alegerilor rezidenţiale? 29
2.8.2. Curtea Constituţională se pronunţă “numai în drept” 31
2.8.3. Termenele de formulare şi forma contestaţiei 32
2.8.4. Caracterul de urgenţă al procedurii electorale 33
2.8.5. Soluţionarea litigiului 35
2.9. Practica Curţii Constituţionale a României în calitate de
instanţă de contencios electoral 36
2.9.1. Practica Curţii Constituţionale a României în materia
înregistrării sau neînregistrării unei candidaturi
prezidenţiale 38
2.9.2. Practica Curţii Constituţionale a României în materia
litigiilor apărute în campania electorală 42
2.9.3. Practica Curţii Constituţionale a României în materia
contestării alegerilor 43
2.9.4. Practica Curţii Constituţionale a României în materia
confirmării alegerilor 44
2.9.5. Aspecte din practica Curţii Constituţionale ce
justifică afirmaţia de caracter specializat al contenciosului electoral 46
2.9.6. Alte aspecte surprinse în hotărârile Curţii
Constituţionale 50
Concluzii 55

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu