Dimensiunea Socio-politica a Relatiilor Interetnice in Procesul de Edificare a Statului National Republica Moldova

Cuprins

Introducere.3
Capitolul I. Statul naţional şi minorităţile naţionale:
modele de conlucrare.11
§ 1. Conceptul de stat naţional.11
§ 2. Ideea de stat naţional şi poziţia minorităţilor naţionale.26
Capitolul II. Particularităţile etno-politice ale constituirii Statului naţional Republica Moldova .49
§ 1 Aspecte istorice ale apariţiei şi dezvoltării Republicii Moldova prin prisma relaţiilor interetnice.49
§ 2 Particularităţile etno-culturale din Republica Moldova.55
Capitolul III. Problema armonizării relaţiilor interetnice.62
§ 1. Cadrul juridic naţional şi internaţional referitor la relaţiile interetnice .62
§ 2. Rolul statului naţional în soluţionarea problemelor interetnice şi necesitatea integrării minorităţilor naţionale în mediul naţional autohton.73
Concluzii şi recomandări.81
Bibliografie.83

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu