Dizolvarea si Lichidarea Scocietatilor Comerciale

Cuprins

Capitolul I Societatea comerciala ca persoana juridica.pag. 1-19
1.1. Noţiuni introductive şi tipologii de societăţi comerciale .pag. 1-7
1.2. Elemente definitorii ale societăţilor comerciale.pag. 8-13
1.3. Capacitatea juridică a societăţilor comerciale.pag. 14-19
Capitolul II Dizolvarea societatilor comerciale.pag.20-38
2.1. Noţiuni generale şi clasificarea dizolvării societăţilor comerciale.pag.20-31
2.2. Aspecte procedurale privind dizolvarea societăţilor comerciale.pag.32-35
2.3. Efectele juridice ale dizolvării.pag.36-38
Capitolul III Lichidarea societatilor comerciale.pag.39-51
3.1. Caracteristici generale ale lichidării societăţilor comerciale.pag.39-42
3.2. Procedura lichidării societăţilor .pag.43-46
3.3. Documentele necesare lichidarii unei societati comerciale si efectele lichidarii.pag.47-51
Studiu de caz.pag.52-70
Bibilografie.pag.71-72

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu