Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la Directia de Munca si Protectie Sociala Iasi

Cuprins

CAPITOLUL 1. ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONALITATE LA DIRECŢIA DE MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ A JUDEŢULUI IAŞI 3
1.1. Scurt istoric - după 1989 - 3
1.2. Domeniu de activitate 4
1.3. Organizare internă 6
1.5. Structura de personal 26
1.5.1. Structură de personal pe funcții de execuție, conducere, personal contractual 27
1.6. Relaţii cu exteriorul 31
1.7.Structura şi evoluţia principalelor cheltuieli bugetare la Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială în perioada 2006-2008 43
CAPITOLUL 2. FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR BUGETARE 45
2.1. Cadrul juridic utilizat în fundamentarea cheltuielilor bugetare al Direcţiei de Muncă şi Protecţie Socială 45
2.2. Calcule de fundamentare privind cheltuielile bugetare 47
2.2.1. Cheltuieli cu salariile 50
2.2.2. Cheltuielile pentru bunuri şi servicii 53
2.2.3. Cheltuieli de capital 57
2.3. Fluxuri informaţionale generate de fundamentarea cheltuielilor bugetare 58
CAPITOLUL 3. FINANȚAREA CHELTUIELILOR BUGETARE 58
3.1. Surse de finanţare a Direcției de Muncă și Protecție Socială 58
3.2. Modalităţi tehnice utilizate în finanţarea cheltuielilor bugetare 58
3.2.1. Deschiderea şi repartizarea de credite bugetare 58
3.2.2. Alimentarea cu fonduri 58
3.3. Utilizarea efectivă a creditelor bugetare şi a fondurilor alocate. Plăţi pentru cheltuieli 58
3.4. Fluxuri informaţionale generate de finanţarea cheltuielilor bugetare 58
Bibliografie selectivă 58

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu