Import - Export

Cuprins

CUPRINS
CAPITOLUL 1 – ÎN CE CONSTA SI PE CE SE BAZEAZA
POLITICA CONSACRATA COMERTULUI EXTERIOR
1.1 Definitii, tipuri si instrumente ale politicii comercialepag 4
1.2 Politici vamale: formele si mijloacele lor de manifestarepag 5
1.2.1 Instrumente de natura tarifarapag 6
1.2.1.1 Taxele vamale – evolutie istorica.pag 7
1.2.1.2 Functiile si clasificarea taxelor vamalpag 9
1.2.1.3 Clasificarea taxelor vamale.pag 10
1.2.1.4 Rolul G.A.T.T., actualmente al O.M.C., în
privinta reglementarii internationale a taxelorpag 18
1.2.2. Politici comerciale netarifare. Clasificarea barierelor
netarifarepag 36
1.2.2.1. Bariere netarifare care implica o limitare cantitativa directa a importurilor.pag 37
1.2.2.2. Bariere netarifare care implica o limitare indirecta a importurilor prin mecanismul preturilor.pag 42
1.2.2.3. Bariere care decurg din formalitatile vamale si administrative la importpag 46
1.2.2.4. Bariere care decurg din participarea statului la activitati comerciale.pag 48
1.2.2.5. Bariere care decurg din standardele diferite aplicate asupra produselor importate si a celor indigene (obstacole tehnice).pag 49
1.2.3. Politica comerciala promotionala si de stimulare.pag 51
CAPITOLUL 2 – PREZENTAREA PARTICULARITATILOR
SISTEMULUI DE TAXE VAMALE ÎN
PERSPECTIVA INTEGRARII LA UNIUNEA EUROPEANA
2.1. Renuntarea la taxele vamale: o conditie pentru integrarea în Uniunea Europeana.pag 54
2.2 Scutirea de la obligatia garantarii datoriei vamale.pag 62
2.3. Furnizarea de servicii între Comunitate si România.pag 66
2.4. Concurenta si alte prevederi cu caracter economicpag 66
2.5. Armonizarea legislatieipag 68
2.6. Taxe vamalepag 68
2.7. Tarifele vamale.pag 73
2.7.1. Tipurile de tarife vamale.pag 75
2.8. Teritoriul vamal.pag 75

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu