Indicatorii Macroeconomici

Cuprins

INDICATORII MACROECONOMICI 6
1. 1 Produsul Intern Brut (PIB) 7
1. 1. 1 Definiţie 7
1. 1. 2 Mod de calcul 7
1. 1. 3 Produsul Intern Brut şi creşterea economică 10
1. 2 Inflaţia şi rata inflaţiei 12
1. 2. 1 Definiţie 12
1. 2. 2 Măsurarea şi formele inflaţiei 13
1. 2. 3 Cauzele inflaţiei 16
1. 2. 4 Efecte ale inflaţiei. Costurile inflaţiei 21
1. 2. 5 Politici antiinflaţioniste 24
1. 3 Şomajul şi rata şomajului 29
1. 3. 1 Definiţie 29
1. 3. 2 Cauze, forme şi costuri sociale ale şomajului 33
1. 3. 3 Politici de ameliorare a ocupării 40
1. 3. 4 Probleme ale ocupării şi şomajului în România 41
1. 4 Corelaţii între indicatori 45
1. 4. 1 Corelaţia dintre ritmul de creştere a PIB şi rata inflaţiei 45
1. 4. 2 Corelaţia între rata inflaţiei şi rata şomajului 46
1. 4. 3. Corelaţia dintre ritmul de creştere a PIB şi rata şomajului 48
1. 4. 4 Preţurile, inflaţia şi cursul de schimb 49

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu