Metode de Interventie in Cadrul Comunitatilor Defavorizate

Cuprins

I. Introducere 1
II. Comunitate şi dezvoltare comunitară 3
2.1. Definirea comunităţii 3
2.1.1 Comunitate dezvoltată/ vs. Comunitate nedezvoltată 4
2.1.2 Ce înseamnă o comunitate dezvoltată 5
2.1.3 Ce înseamnă o comunitate nedezvoltată 5
2.2. Definirea şi contextualizarea conceptului de dezvoltare comunitară 7
2.2.1 Mişcarea comunitaristă 9
2.2.2. Perspectiva post modernistă 10
2.2.3. Dezvoltarea comunităţii – specialitate rurală şi urbană 11
2.2.4. Modele curente de intervenţie în comunitate 15
2.3. Pregătirea primei vizite în comunitate 23
2.3.1. Contactul iniţial cu principalii factori din comunitate (prima vizită) 24
2.3.2. Metode participative de evaluare a comunităţii – harta comunităţii 25
III. Comunitatea romă 26
3.1. Originile poporului rom 26
3.1.1.Situaţia socială a romilor din evul mediu până în prezent 28
3.1.3. Structura socială tradiţională a comunităţilor de romi 33
IV. Metodologia cercetării şi proiectul de intervenţie 36
4.1. Definirea problematicii abordate 36
4.1.1. Ipotezele şi obiectivele operaţionale 37
4.1.2. Populaţia cercetată 37
4.1.3. Metodologia cercetării 37
4.1.4 Desfăşurarea cercetării 38
4.1.5 Viziunea comunităţii 40
4.1.6 Planul de acţiune 41
V. Concluzii 45
Bibliografie 48

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu