Moscova

Cuprins

CAPITOLUL 1 : POTENȚIALUL TURISMULUI NATURAL .3
1.1. Localizare, geologie si relief .3
1.2. Clima .5
1.3. Hidrografia .6
1.4. Vegetaţia, fauna si flora .7
1.5. Natura ocrotită .9
CAPITOLUL 2 : POTENȚIAL TURISTIC ANTROPIC .11
2.1.Potential turistic cultural-istoric .11
a. Vestigii arheologice, monumente istorice si de arhitectură .11
b. Etnografia si folclorul zonei .18
c. Muzee, case memoriale si institutii de cultură si artă .20
2.2.Potential turistic tehnico-economic si socio-demografic .23
a. Populatia si asezările umane .23
b. Institutii sociale .23
c. Centre mestesugăresti si de prelucrare traditională a produselor locale .25
CAPITOLUL 3 : INFRASTRUCTURA
3.1.Infrastructura generală (reteaua de transport si telecomunicatii, reteaua tehnico-sanitară, reteaua comercială si de prestări servicii)
3.2.Infrastructura turistica

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu