Organizarea Contabilitatii de Gestiune si Calculatiei Costurilor la SC Gelmi SA

Cuprins

CAPITOLUL I
Probleme de bază privind organizarea contabilităţii de gestiune şi calculaţiei costurilor
1.1. Premisele organizării calculaţiei
1.2. Costul producţiei
1.3. Locul şi rolul informaţiilor privind costurile de producţie în activitatea SC GELMI SA
1.4. Principii de organizare a contabilităţii de gestiune şi calculaţia costurilor
1.5. Clasificarea cheltuielilor de producţie şi importanţa acestora pentru organizarea contabilităţii de gestiune şi calculaţie a costurilor
1.6. Procedee de repartizare a cheltuielilor indirecte
CAPITOLUL II
Prezentarea SC GELMI SA şi a metodei de calculaţie folosite
2.1. Caracteristici tehnice, organizatorice şi economice ale SC GELMI SA
2.2. Factorii de organizare a contabilităţii de gestiune şi calculaţie a costurilor
2.3. Prezentarea metodei de calculaţie folosită de SC GELMI SA
CAPITOLUL III
Antecalculul costurilor de producţie la SC GELMI SA
3.1. Elaborarea antecalcului costurilor de producţie privind producţia industrială la SC GELMI SA
3.2. Elaborarea antecalcului costurilor privind producţia industrială la SC GELMI SA
CAPITOLUL IV
Organizarea contabilităţii de gestiune şi calculaţie a costurilor la SC GELMI SA
4.1. Organizarea postcalcului şi a sistemului de documente primare
4.2. Organizarea contabilităţii de gestiune privind cheltuielile de producţie
4.2.1. Organizarea contabilităţii cheltuielilor cu consumul de materii prime şi materiale directe
4.2.2. Organizarea contabilităţii cheltuielilor privind salariile directe, CAS şi protecţia socială aferentă
4.2.3. Organizarea contabilităţii de gestiune privind cheltuielile indirecte de producţie
4.2.4. Organizarea contabilităţii de gestiune privind cheltuielile secţiilor auxiliare
4.2.5. Organizarea contabilităţii de gestiune privind cheltuielile generale de administraţie
4.3. Decontarea contravalorii producţiei secţiilor auxiliare livrată pentru necesităţile secţiei de bază
4.4. Repartizarea cheltuielilor indirecte de producţie
4.5. Repartizarea cheltuielilor generale de administraţie
4.6. Contabilitatea produselor finite obţinute din procesul de producţie
4.7. Determinarea cantitativă şi valorică a producţiei în curs de execuţie şi reflectarea acesteia în contabilitate
4.8. Calculul costului efectiv al producţiei obţinute şi decontarea acesteia
CAPITOLUL V
Analiza îndeplinirii indicaţiilor privind costurile de producţie
5.1. Analiza situaţiei generale a principalilor indicatori privind costurile de producţie
5.2. Analiza costurilor de producţie pe produs
CAPITOLUL VI
Posibilităţi de perfecţionare a contabilităţii de gestiune şi calculaţie a costurilor la SC GELMI SA
6.1. Posibilităţi de perfecţionare a metodei de organizare a contabilităţii de gestiune şi calculaţie a costurilor
6.2. Posibilităţi de perfecţionare a documentelor primare şi circuitul lor conform metodei standard-cost
6.3. Posibilităţi de perfecţionare a organizării evidenţei operative a cheltuielilor de producţie conform cerinţei metodei de calculaţie standard-cost

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu