Pregatire Profesionala - Formare Profesionala

Cuprins

1. Introducere 2
2. Pregătirea profesională – formare şi dezvoltare 3
2.1. Identificarea nevoilor de pregătire 6
2.2. Stabilirea obiectivelor pregătirii profesionale 7
2.3. Stimularea pregătirii profesionale 8
2.4. Proiectarea programului de pregătire profesională 9
2.5. Metode folosite în pregătirea profesională 9
3. Evaluarea activităţii de pregătire şi dezvoltare profesională 14
4. Evaluarea performanţelor 16
5. Formarea şi perfecţionarea personalului 17
5.1. Definirea formării şi perfecţionării 17
5.2. Delimitare conceptuală între formarea şi perfecţionarea personalului 19
5.3. Metode de formare şi perfecţionare a personalului 21
6. Particularităţi privind analiza nevoilor de formare în România 28
7. Evaluarea nevoilor de instruire/formare 30
8. Chestionar 35
9. Bibliografie 40

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu