Pregatire Sportiva - Handbal

CAP.I – INTRODUCERE.
1.1 Prezentarea temei
1.2 Istoric privind aparitia handbalului
1.3 Scopul lucrarii
1.4 Ipotezele lucrarii:
CAP.II – FUNDAMENTAREA TEORETICO-METODICA
A LUCRARII
2.1 Tendinte actuale în jocul de handbal
2.1.1 Tendinte pozitive.
2.1.2 Tendinte negative.
2.1.3 Directii principale pentru perfectionarea jocului.
2.2 Etapizarea procesului de selectie si pregatire în handbal
2.3 Pregatirea fizica si calitatile motrice
2.4 Descrierea calitatilor motrice
2.4.1 Îndemnarea
2.4.2 Viteza
2.4.3 Rezistenta
2.4.4 Forta
CAP.III – ORGANIZAREA CERCETARII
1.1 Perioada si locul desfasurarii cercetarii.
1.2 Subiecti.
1.3 Metode de cercetare.
1.4 Metode si mijloace folosite în antrenament utile calitatilor motrice.
1.4.1 Îndemnarea
1.4.2 Viteza.
1.4.3 Rezistenta.
1.4.4 Forta.
CAP.IV – PRELUCRAREA SI INTERPRETAREA DATELOR
4.1 Descrierea experimentului.
4.2 Prezentarea datelor centralizate.
4.3 Prelucrarea datelor obtinute.
CAP.V – CONCLUZII SI PROPUNERI
BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu