Psihologia Copilului

Cuprins

I INTRODUCERE ÎN PROBLEMATICA PSIHOLOGIEI COPILULUI - pag. 1
1. Abordarea sistematică a psihicului
2. Psihologia stadiilor copilăriei (perioada antepreşcolară)
II FORMELE COMUNICĂRII. FUNCŢIONALITATE ŞI DISTORSIUNE – pag. 16
III LOGOPEDIA-COMPONENTĂ DE BAZĂ A EDUCAŢIEI – pag. 22
IV ÎNTÂRZIERILE ÎN APARIŢIA ŞI DEZVOLTAREA LIMBAJULUI – pag. 25
1. Etapa pregătitoare pentru apariţia limbajului
2. Vârsta antepreşcolară
V MIJLOACE DE STIMULARE A LIMBAJULUI – pag. 44
1. Maturizarea neuromusculară a organelor de vorbire
2. Eficienţa antrenamentului motric-auditiv
VI CUNOAŞTEREA ŞI CARACTERIZAREA COPILULUI CU CERINŢE SPECIALE – pag. 70
1. Dialectica normalitate-deficienţă
2. Conceptul de handicap
3. Psihopedagogia specială-ştiinţă interdisciplinară
4. Raportul integrare-normalizare-incluziune
VII COPIII CU HANDICAP DE LIMBAJ – pag. 79
1. Etiologia şi clasificarea handicapului de limbaj
2. Descrierea handicapului de limbaj
VIII METODE ŞI PROCEDEE DE PREVENIRE ŞI CORECTARE A SUNETELOR – pag. 88
1. Examinarea, depistarea şi diagnosticarea copiilor cu tulburări dislalice
2. Metode şi procedee de prevenire şi corectare a dislaliei
IX CONCLUZII – pag. 95

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu