Restructurarea Economica si Decizia de Investitii la SC Alfa SA

Cuprins

CUPRINS. 3
INTRODUCERE. 4
CAPITOLUL I - INVESTIŢIILE ŞI DEZVOLTAREA ECONOMICO – SOCIALĂ .5
1.1. Conceptul de investiţie.5
1.2. Clasificarea investiţiei .10
1.3. Investiţiile şi strategia intreprinderii.15
1.4. Caracteristici ale investiţiilor.17
CAPITOLUL II - EFICIENŢA ECONOMICĂ A INVESTIŢIEI ŞI DECIZIA DE INVESTIŢII.19
2.1. Conceptul de eficienţă economică.19
2.2. Procedura de selecţie a proiectelor de investiţii.23
CAPITOLUL III – INDICATORII DE EVALUARE A EFICIENŢEI ECONOMICE.26
3.1. Indicatorii cu caracter general.26
3.2. Indicatorii de bază.30
3.3. Momente de referinţă ale actualizării.40
3.4. Indicatorii Băncii Mondiale.47
CAPITOLUL IV – AGENTUL ECONOMIC .51
4.1.Prezentarea generală a societăţii comerciale “ALFA” S.A . . 51
4.2. Analiza activităţii pe sectoare. 53
4.2.1. Managementul şi resursele umane . 53
4.2.2. Compartimentul aprovizionare . 55
4.2.3. Compartimentul tehnico-productiv . 57
4.3. Piaţa agentului economic . 61
4.4. Necesitatea lucrărilor de retehnologizare .62
4.5. Fundamentarea acţiunilor de restructurare . 67
CAPITOLUL V - STUDIU DE CAZ .71.
5.1. Analiza economico – financiară.71
5.2. Proiectul de invetiţii.80
5.3. Indicatorii de bază.81
5.4. Indicatorii actualizării.82
5.5. Indicatorii Băncii Mondiale.85
CONCLUZII.89
BIBLIOGRAFIE.92

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu