Rolul si Raspunderea Administratorilor Societatilor Comerciale

Cuprins

Capitolul I
Notiuni generale
1. Precizari prealabile pg. 1
2. Notiunea de administrator pg. 3
3. Acceptiunile termenului de administrator pg. 6
Capitolul II
Rolul administratorului în organizarea si functionarea societatilor comerciale
1. Conditiile necesare pentru numirea administratorului pg. 8
1.1. Calitatea de administrator pg. 8
1.2. Conditiile referitoare la persoanele fizice pg. 9
1.2.1. Capacitatea juridica a administratorului pg. 9
1.2.2. Onorabilitatea administratorului pg. 11
1.2.3. Cetatenia administratorului pg. 13
1.2.4. Calitatea de asociat a administratorului pg. 13
1.2.5. Cumulul calitatii de administrator la mai multe societati
comerciale pg. 16
1.2.6. Cumulul calitatii de administrator cu cea de salariat al
societatii comerciale pg. 17
1.3. Conditiile referitoare la numirea administratorului persoana
juridica pg. 21
2. Desemnarea administratorilor pg. 22
3. Durata functiei de administrator. Realegerea administratorilor pg. 24
3.1. Durata functiei de administrator pg. 24
3.2. Realegerea administratorilor pg. 25
4. Publicitatea numirii administratorilor pg. 25
5. Natura raportului juridic dintre administrator si societatea
comerciala pg. 26
6. Obligatiile si puterile administratorului pg. 33
6.1. Obligatiile administratorului pg. 33
6.1.1. Obligatiile administratorului în contextul constituirii
societatii comerciale pg. 33
6.1.2. Obligatiile administratorului în contextul functionarii
societatii comerciale pg. 35
6.2. Puterile administratorilor pg. 38
6.2.1. Puterea de reprezentare pg. 38
6.2.2. Puterea de administrare pg. 40
7. Încetarea functiei de administrator pg. 41
7.1. Revocarea administratorului pg. 41
7.2. Alte cauze de încetare a functiei administratorului pg. 46
Capitolul III
Raspunderea juridica a administratorilor societatilor comerciale
1. Precizari prealabile pg. 47
2. Raspunderea civila a administratorului pg. 48
2.1. Consideratii generale pg. 48
2.2. Natura juridica a raspunderii civile a administratorului pg. 49
2.3. Raspunderea civila a administratorului fata de societate pg. 51
2.4. Raspunderea civila a administratorului fata de terti pg. 55
2.5. Raspunderea civila a administratorului în caz de faliment a societatii pg. 59
2.5.1. Precizari prealabile pg. 59
2.5.2. Natura juridica a raspunderii civile a administratorilor în caz de
faliment a societatii pg. 60
2.5.3. Conditiile angajarii raspunderii patrimoniale a administratorilor
în reglementarea Legii nr. 64/1995 pg. 61
2.5.4. Procedura de angajare a raspunderii civile patrimoniale a
administratorului în cazul falimentului societatii pg. 64
2.6. Actiunea în responsabilitate civila împotriva administratorului pg. 64
2.7. Cauzele de înlaturare a raspunderii civile a administratorului pg. 65
3. Raspunderea penala a administratorilor pg. 66
3.1. Comentarii generale privind notiunea de raspundere penala pg. 66
3.2. Unele aspecte privind raspunderea penala a administratorilor si
implicatiile acesteia asupra societatii comerciale pg. 67
3.3. Cumulul raspunderii penale cu raspunderea civila a administratorului pg. 70
3.4. Cauzele care înlatura sau exclud raspunderea penala a
administratorului pg. 72
3.5. Infractiunile prevazute de Legea nr. 31/1990 în care administratorii au
calitate de subiecti activi pg. 74
3.5.1. Aspecte generale si comune ale infractiunilor prevazute de
Legea nr. 31/1990 în care administratorii au calitatea de subiecti
activi ai infractiunii pg. 77
3.5.2. Înfractiunea de bancruta frauduloasa – infractiune specifica
în materia societatilor comerciale pg. 79
3.6. Raspunderea penala a administratorilor societatii aflata în faliment pg. 81
4. Raspunderea contraventionala a administratorilor societatilor
comerciale pg. 82
4.1. Specificul raspunderii contraventionale a administratorilor societatilor
comerciale pg. 82
4.2. Aspecte generale privind formele raspunderii contraventionale a
administratorilor si consecintele raspunderii asupra societatii
comerciale pg. 84
Capitulul IV
Concluzii si propuneri pg. 85
Anexa I
Modificarile si completarile aduse Legii nr. 31/1990 prin Legea
nr. 161/2003 cu privire la administratorii societatilor comerciale pg. 88
Bibliografie selectiva pg. 95

4 comentarii:

  1. ce raspundere am daca ma ocup de protectia muncii si nu sunt autorizat dar scrie in fisa postului ca ma ocup de ea?

    RăspundețiȘtergere
  2. Bună ziua,

    Sunteţi responsabil, firesc. Aţi acceptat responsabilitatea acceptând fişa postului. Singura diferenţă este că în cazul acesta poate fi tras la răspundere şi angajatorul. Dacă angajez ca şi chimist şef o persoană ce nu e specializată în aşa ceva, indiferent dacă ştiu asta sau nu, sunt responsabilă pentru eventualele greşeli făcute de acesta.

    RăspundețiȘtergere