SC Vigotex SA Barlad

Cuprins

Cap I. ORGANIZARE ŞI FUNCTIONALITATE LA SC VIGOTEX SA
1.1 Scurt istoric
1.2 Obiect/domeniu de activitate
1.3 Organizare interna
1.4 Relatii cu exteriorul
Cap II. FUNDAMENTARE VENITURILOR BUGETARE
2.1 Obligatiile catre bugetul de stat
2.1.1 Impozitul pe salarii
2.1.2 Impozitul pe profit
2.1.3 Taxa pe valoarea adaugata
2.2 Obligatiile catre bugetul local
2.2.1 Impozitul pe cladiri
2.2.2 Impozitul pe teren
2.2.3 Taxa asupra mijloacelor de transport
2.3 Obligatiile catre bugetul asigurarilor sociale de stat
2.3.1 Contributia la asigurarile sociale
2.3.2 Contributia la fondul pentru ajutorul de somaj
2.4 Obligatiile catre bugetul asigurarilor sociale de sanatate
2.5 Obligatiile catre bugetele fondurilor speciale
2.5.1 Contributia la Fondul National de Asigurare pentru Accidente de Munca si Boli Profesionale
CapIII.REALIZAREA VENITURILOR BUGETARE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu