Schimb de Tehnologie

Cuprins

CAPITOLUL 1 Managementul cercetării-dezvoltării (C & D)
1.1 Inventarul tehnologiilor întreprinderilor
1.2 Estimarea potenţialului de competitivitate
1.3 Variaţia potenţialului tehnologic
1.4 Marketingul produselor specifice tehnologiilor de vârf
CAPITOLUL 2. Transferul internaţional de tehnologie
2.1. Evoluţia unei tehnologii şi transferul de tehnologie
2.1.1. Evoluţia unei tehnologii
2.1.2. Caracteristici ale transferului de tehnologie
2.1.3. Cunoştinţele tehnologice şi mecanismul transferului de tehnologie
2.2. Adaptarea deciziilor tehnologice şi asimilarea strategiilor la nivelul corporaţiei
2.3. Riscuri şi implicaţii determinate de transferul de tehnologie
2.3.1. Aspecte ale tratării riscului în transfer de tehnologie
2.3.2. Organizarea proceselor de conducere în transferul de tehnologie
2.3.3. Implicaţii pentru manageri
2.4. Reglementări privind proiectele de transfer de tehnologie
2.4.1. Selectarea şi contractarea proiectelor de transfer de tehnologie
2.4.2. Norme şi acte normative privind transferul de tehnologie în România
2.4.3. Taxele vamale şi transferul de tehnologie prin prisma integrării în Uniunea Europeană
CAPITOLUL 3. Modele de transfer de tehnologie
3.1. Transferul de tehnologie în contextul dezvoltării industriale
3.2. Analiza caracteristicilor modelelor de transfer de tehnologie
CAPITOLUL 4. Managementul transferului de tehnologie în ramura siderurgică
4.1. Situaţia pieţei mondiale a oţelului şi a industriei metalurgice
4.2. Factorii specifici transferului de tehnologie în industria metalurgică
4.3. Implicaţii tehnico-economice şi organizatorice ale transferului de tehnologie
4.3.1. Analiza transferului de tehnologie la Combinatul Siderurgic SIDEX S.A. Galaţi
CAPITOLUL 5. Concluzii şi recomandări

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu