Societatea in Comandita pe Actiuni

Cuprins

CAPITOLUL I. - EVOLUTIA LEGISLATIVA SI DOCTRINARA A SOCIETATILOR
COMERCIALE PE ACTIUNI
1.1. Notiunea, elementele si clasificarea societatilor comerciale 1
1.2. Reglementarea juridica a societatilor pe actiuni 26
1.3. Natura juridica a societatilor pe actiuni 34
CAPITOLUL II. - CONSTITUIREA SOCIETATII ÎN COMANDITA PE ACTIUNI
2.1. Notiuni generale 36
2.2. Actul constitutiv 38
2.3. Modalitatile de constituire a societatii în comandita pe actiuni 42
2.4. Formalitatile legale de costituire a societatii în comandita pe actiuni 43
CAPITOLUL III. - FUNCTIONAREA SOCIETATII ÎN COMANDITA PE ACTIUNI
3.1. Actiunile si actionarii 66
3.2. Adunarile generale ale actionarilor 72
3.3. Controlul gestiunii societatii în comandita pe actiuni 75
3.4. Despre emiterea de obligatiuni 80

CAPITOLUL IV. – MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV
4.1. Cazuri de modificare a actului constitutive 85
4.1.1. Majorarea capitalului social 86
4.1.2. Reducerea capitalului social 94
4.1.3. Fuziunea si divizarea societatii în comandita pe actiuni 96
4.2. Dizolvarea societatii în comandita pe actiuni 98
4.3. Lichidarea societatii în comandita pe actiuni 101

CONCLUZII 105
BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu