Societatea pe Actiuni – Constituire, Autorizare si Functionare

Cuprins

Capitolul I
Consideraţii generale 1
Secţiunea I. Noţiunea, elementele specifice si clasificarea societăţilor comerciale 1
§1. Noţiunea si caracterele juridice ale societăţii comerciale 1
§2. Natura juridică a societăţilor comerciale 2
§3. Formele societăţilor comerciale 4
Secţiunea aII-a Societatea pe acţiuni 5
§1.Noţiunea societăţii pe acţiuni.Caracteristici generale. 5
Capitolul II
Constituirea societăţii pe acţiuni 7
Secţiunea I. Consideraţii introductive 7
Secţiunea aII-a. Actele constitutive ale societăţii pe acţiuni 8
§1. Contractul de societate. Condiţii de fond. Condiţii de forma. Cuprinsul
contractului de societate 8
§2. Statutul societăţii 14
Secţiunea aIII-a. Modalităţi de constituire a societăţii pe acţiuni 15
§1. Constituirea simultană a societăţii pe acţiuni 15
§2. Constituirea societăţilor pe acţiuni prin subscripţie publică 15
Secţiunea aIV-a. Formalităţile necesare constituirii societăţii pe acţiuni 19
§1. Redactarea si autentificarea actelor de constituire a societăţilor pe acţiuni 20
§2. Autorizarea constituirii, inmatriculării si publicitatea societăţii pe acţiuni 21
§3. Necesitatea obţinerii unor avize, autorizaţii, licenţe, atestate, certificate de la
Oficiul Registrului Comerţului 23
Secţiunea aV-a. Personalitatea juridică a societăţii pe acţiuni 24
§1. Atributele de identificare a societăţii 24
§2. Voinţa societăţii pe acţiuni 25
§3. Capacitatea juridică a societăţii pe acţiuni 26
§4. Patrimoniul societăţii pe acţiuni 27
§5. Consecinţele juridice ale calităţii de persoana juridica a societăţii pe acţiuni 29
Capitolul III
Funcţionarea societăţii pe acţiuni 31
Secţiunea I. Adunarea generala a acţionarilor 31
§1. Felurile adunării generale 31
§2. Convocarea adunării generale. Sedinţa adunării generale 33
§3. Hotărarile adunării generale 36
Secţiunea aII-a. Acţiunile emise de societate 36
§1. Caracterele si natura juridică a acţiunilor 36
§2. Felurile acţiunilor 38
§3. Cuprinsul acţiunilor. Condiţii pentru emiterea acţiunilor 39
§4. Drepturile si obligaţiile acţionarilor 39
§5. Transmiterea acţiunilor 42
Secţiunea aIII-a. Administratorii societăţilor pe acţiuni 43
§1. Reguli privind administratorii societaţilor pe acţiuni 43
§2. Răspunderea administratorilor 48
Secţiunea aIV-a. Controlul gestiunii societăţii 50
§1. Cenzorii societăţilor 50
§2. Auditorul financiar 52
Secţiunea aV-a. Registrele societăţii pe acţiuni 53
Secţiunea aVI-a. Anul financiar.Profitul si dividendele 54
Concluzii 57
Anexa nr.1 60
Bibliografie 74

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu