Studiu privind Dezvoltarea Calitatilor Motrice in Cadrul Antrenamentului de Handbal, la Juniorii de Categoria a I-a 17-18 Ani

Cuprins

CAPITOLUL I – INTRODUCERE
1.1. Actualitatea temei
1.2. Motivarea alegerii temei
1.3. Scopul lucrarii
1.4. Ipoteza lucrarii
1.5. Metode de lucru folosite
1.5.1. Documentarea
1.5.2. Observatia
1.5.3. Metoda testelor
1.5.4. Metoda experimentului
1.5.5. Metoda statistico matematica
1.5.6.Metoda grafica
CAPITOLUL II–FUNDAMENTAREA TEORETICA A TEMEI
2.1.Caracteristicile jocului de handbal
2.2.Particularitatile somatice, functionale, psihice si biomotrice ale vârstei de 17-18 ani
2.1.1. Particularitatile somatice
2.1.2. Particularitatile functionale
2.1.3. Particularitatile psihice
2.1.4.Particularitatile biomotrice
2.3.Unele aspecte privind selectia si pregatirea copiilor si juniorilor
2.3.1 Criterii de selectie
2.3.2. Etapizarea procesului de selectie pentru jocul de handbal
2.3.3. Pregatirea copiilor si juniorilor
2.4.Calitatile motrice specifice jucatorilor de handbal
2.4.1. Îndemânarea
2.4.2. Viteza
2.4.3. Rezistenta
2.4.4 . Forta
CAPITOLUL III – ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CERCETARII
3.1. Organizarea cercetarii
3.2. Desfasurarea cercetarii
3.3. Probe si masuratori folosite în cadrul cercetarii
3.3.1.Alergarea de viteza pe 30 m.
3.3.2. Dribling printre jaloane – 30 m.
3.3.3. Pentasalt
3.3.4. Aruncarea la distanta a mingii de handbal
3.3.5. Proba tehnica
3.4. Modele operationale folosite în cadrul antrenamentului pentru dezvoltarea calitatilor motrice, la juniori de 17 – 18 ani
3.4.1. Extrema
3.4.2. Inter –centru
3.4.3. Pivot
CAPITOLUL IV – REZULTATELE CERCETARII SI INTERPRETAREA LOR
4.1. Rezultatele cercetarii
4.2. Interpretarea datelor obtinute
CAPITOLUL V – CONCLUZII SI PROPUNERI
5.1.Concluzii
5.2.Propuneri
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu