Studiu privind Organizarea Trezoreriei la SC Trinity SA

Cuprins

1. ORGANIZAREA TREZORERIEI LA S.C. TRINITY S.A. . 1
1.1. Organizarea, funcţiile şi sarcinile trezoreriei . 1
1.2. Locul trezoreriei în economia întreprinderii . 4
1.3. Particularităţile activităţii S.C. TRINITY S.A. şi locul trezoreriei în cadrul acesteia .…………………………10
2. GESTIUNEA CURENTA A TREZORERIEI . 13
2.1. Gestiunea valorilor băneşti la nivelul S.C. TRINITY S.A. . 13
2.2. Reflectarea în contabilitate a operaţiilor de trezorerie . 16
2.2.1. Evidenţa operaţiilor privind titlurile de plasament . 17
2.2.2. Evidenţa operaţiilor privind numerarul şi alte valori aflate în casieria întreprinderii . 19
2.2.3. Evidenţa operaţiilor privind avansurile de trezorerie . 21
2.2.4. Evidenţa operaţiilor privind viramentele interne . 21
2.2.5. Evidenţa operaţiilor privind provizioanele pentru deprecierea titlurilor de plasament . 22
2.3. Reflectarea în contabilitate a operaţiilor efectuate prin conturile de la bănci . 23
2.3.1. Evidenţa operaţiilor privind valorile de încasat .24
2.3.2. Evidenţa operaţiilor efectuate prin conturile curente la bănci . 24
2.3.3. Evidenţa operaţiilor privind dobânzile . 27
2.3.4. Evidenţa operaţiilor privind creditele pe termen scurt . 28
3. GESTIUNEA PREVIZIONALĂ A TREZORERIEI . 30
3.1. Principiile generale şi bazele previziuniii trezoreriei . 32
3.2. Necesitatea şi costul previzionării fluxurilor financiare . 33
3.3. Previziunea şi analiza numerarului . 38
3.4. Gestiunea şi dimensionarea trezoreriei . 40
3.5. Bugetul trezoreriei . 42
4. UTILIZAREA INFORMAŢIEI CONTABILE ÎN ANALIZA
FINANCIARA A TREZORERIEI .45
4.1. Analiza echilibrului financiar pe baza tabloului de finanţare . 45
4.2. Elaborarea tabloului de finanţare . 49
4.3. Elaborarea tabloului de trezorerie . 51
4.4. Elaborarea tabloului de sinteză pluri-anual . 52
ANEXE . 55
BIBLIOGRAFIE .

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu