Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Inceputul Secolului XXI

Cuprins

INTRODUCERE 6
CAPITOLUL I 8
STRATEGIA DE SECURITATE – CADRUL GENERAL EXPLICATIV 8
1.1 Strategia de securitate – delimitări teoretice 8
1.2. Necesitatea apariţiei strategiilor de securitate 12
1.3. Principalele dimensiuni ale strategiilor de securitate 12
1.3.1. Dimensiunea politică 12
1.3.2. Dimensiunea militară 14
1.3.3. Dimensiunea economică 21
1.3.4. Dimensiunea socială 22
1.3.5. Dimensiunea culturală 24
1.3.6. Dimensiunea ecologică 25
1.3.7. Dimensiunea psihosocială 28
CAPITOLUL II 34
CARACTERISTICI ALE STRATEGIILOR DE SECURITATE ALE PRINCIPALELOR STATE 34
2.1. Aspecte fundamentale ale securităţii în politica celor două mari puteri ale lumii 34
2.1.1. Strategia de securitate naţională a Statele Unite ale Americii – o strategie pentru securitate şi pace 34
2.1.2. O strategie pentru stat şi cetăţeni în concepţia Federaţiei Ruse 39
2.2. Prevederi semnificative ale concepţiei principalelor state europene cu privire la securitate 41
2.2.1. Strategia pentru apărare şi dezvoltare în concepţia Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord 41
2.2.2. Securitate bazată pe reţea – fundament al securităţii Germaniei 43
2.2.3. Schimbarea ca necesitate a realizării securităţii în conepţia Franţei 45
2.3. Dimensiuni principale ale securităţii în concepţia marilor puteri asiatice 47
2.3.1. Pacea şi dezvoltarea – dimensiuni principale ale strategiei Chinei 47
2.3.2. Multidimensionalitatea securităţii în concepţia Japoniei 49
CAPITOLUL III 51
STRATEGIA DE SECURITATE NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 51
CAPITOLUL IV 59
ANALIZA COMPARATIVĂ A STRATEGIILOR DE SECURITATE A PRINCIPALELOR STATE MODERNE 59
4.1. Puncte comune 59
4.2. Particularităţi 64
CAPITOLUL V 67
STUDIU DE CAZ: „ŢINUTUL SECUIESC”. INFLUENŢE POSIBILE ASUPRA SECURITĂŢII ROMÂNIEI 67
5.1. Scurt istoric 67
5.2. Manifestări antiromâneşti din 1990 70
5.3. Autonomia culturală a „Ţinutului Secuiesc” 72
5.4. Evoluţii posibile şi influenţe asupra securităţii româniei 73
5.4.1. Evoluţii posibile şi factori determninanţi 73
5.4.2. Influenţe posibile asupra securităţii României 78
5.5. Concluzii 78
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 80
BIBLIOGRAFIE 81
ANEXE 83

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu