Studiu Socio-economic Privind Municipiul Aiud

Cuprins

I. DATE GENERALE 3
I.1. Poziţia geografică 3
I.2. Suprafaţă, localităţi componente şi aparţinătoare 3
I.3. Clima şi hidrografia 4
II. POPULAŢIA MUNICIPIULUI AIUD 6
II.1. Populaţia la recensământul din 2002 6
II.2. Populaţia activă 10
II.3. Probleme şi perspective 11
III. DATE ECONOMICE 12
III.1. Industria 12
III.1.1. Metalurgia feroasă şi neferoasă 12
III.1.2. Construcţii şi materiale de construcţii 12
III.1.3. Construcţii de maşini şi prelucrarea metalelor 13
III.1.4. Exploatarea şi prelucrarea lemnului, comercializarea materialului lemnos 13
III.1.5. Confecţii, textile 14
III.1.6. Pielărie şi încălţăminte 15
III.1.7. Produse alimentare 15
III.1.8. Alte ramuri industriale 15
III.2. Comerţul 16
III.3. Prestări servicii 16
III.4. Servicii publice 17
III.5. Transporturile 18
III.5.1. Transportul rutier 18
III.5.2. Transport feroviar 25
III.6. Turismul 25
III.6.1. Monumente istorice şi arhitecturale 25
III.6.2. Zone de agrement şi trasee turistice 26
III.7. Oportunităţi de afaceri 26
III.8. Terenurile agricole şi fondul funciar 29
III.9. Probleme şi perspective 31
IV. TELECOMUNICAŢII 32
IV.1. Telefonie 32
IV.1.1. ROMTELECOM 32
IV.1.2. TELEFONIE MOBILĂ 32
IV.2. Mass-media 32
IV.3. Internet 33
IV.4. Poşta 33
V. ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTURĂ ŞI CULTE 34
V.1. Unităţile şcolare şi preşcolare 34
V.1.1. Colegiul Naţional „Titu Maiorescu” 35
V.1.2. Colegiul Naţional „Bethlen Gabor” 36
V.1.3. Colegiul Tehnic 37
V.1.4. Grupul şcolar agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud 38
V.1.5. Şcoala cu clasele I-VIII „Ovidiu Hulea” Aiud 49
V.1.6. Şcoala cu clasele I-VIII „Axente Sever” 49
V.1.7. Şcoala cu clasele I-VIII Ciumbrud 50
V.1.8. Şcoala cu clasele I-VIII Gîrbova de Jos 50
V.1.9. Şcoala cu clasele I-IV Gîrbova de Sus 51
V.2. Muzee 51
V.2.1. Muzeul de Istorie Aiud 51
V.2.2. Muzeul de Ştiinţele Naturii Aiud 52
V.3. Biblioteci 55
V.3.1. Biblioteca Municipală ”Liviu Rebreanu” 55
V.3.2. Biblioteca Documentară “Bethlen” 58
V.4. Centre culturale 59
V.4.1. Centrul Cultural “Liviu Rebreanu” 59
V.5. Lăcaşe de cult 61
V.5.1. Biserici ortodoxe 61
V.5.2. Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică 62
V.5.3. Biserica Reformată 62
V.5.4. Biserica Creştină Baptistă 62
V.5.5. Parohia unitariană 62
VI. SĂNĂTATE 63
VI.1. Unităţile sanitare 63
VI.1.1. Spitalul municipal Aiud 63
VI.1.2. Sanatoriul de Pneumoftiziologie 64
VI.2. Probleme şi perspective 64
VII. DOMENIUL SOCIAL 66
VII.1. Serviciul Social 66
VII.1.1. Ajutor social 66
VII.1.2. Cantina socială 66
VII.1.3. Copiii asistaţi social 66
VII.1.4. Persoane cu handicap, vârstnici, alte persoane în situaţii de risc 66
VII.1.5. Rromi 67
VII.2. Organizaţii non-guvernamentale 68
VIII. PROTECŢIA CIVILĂ 69
VIII.1. Activitatea desfăşurată în anul 2005 69
VIII.2. Probleme şi perspective 71

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu