Imunoterapia in Cancer - Posibilitati si Limite

Cuprins

CAPITOLUL I
1.1 Introducere în oncologia comparată 1
1.2 Criterii şi tipuri de clasificare a tumorilor la animale 3
1.3 Ciclul celular şi cinetica proliferării celulelor tumorale maligne 4
1.4 Mecanisme de imunosupresie a celulelor tumorale 5
1.4.1 Markeri imunologici ai anumitor celule tumorale maligne 5
1.4.2 Imunoselecţia 6
1.4.3 Imunosupresia 6
1.4.4 Fenomenul de enhancement imunologic 8
1.5 Terapia antitumorală imunomodulatorie în cinetica proliferării 10
1.6 Biologia celulară şi cancerul 12
1.7 Scurtă rememorare a structurilor normale ale unor
ţesuturi şi organe cu participare în răspunsul imun 14
1.8 Obiectivele imunoterapiei 17
CAPITOLUL II
2.1 Bioterapia imunomodulatoare adjuvantă oncologică 20
2.2 Imunoterapia preventivă oncologică 23
2.3 Imunoterapia curativă oncologică 24
2.3.1 Markeri celulari imunologici tumorali 25
2.3.1.1 Antigenele specifice tumorale 25
2.3.1.2 Clasificarea antigenelor tumorale 25
2.3.2 Mijloacele apărării antitumorale 26
2.3.1.1 Reacţia imună locală 26
2.3.1.2 Reacţia de imunitate mediată celular 26
2.3.2.3 Reacţia de imunitate mediată umoral 27
2.3.2.4 Reactia imunologică mixtă 27
2.3.3 Clasificarea tipurilor de imunoterapie 27
2.3.3.1 Imunoterapia activă 28
2.3.3.2 Imunoterapia pasivă (seroterapia) 33
2.3.3.3 Imunoterapia adoptivă 38
2.3.3.4 Imunoterapia restaurativă 40
2.4 Efectele antitumorale şi imunomodularea prin utilizarea substanţelor derivate din plante folosite in clinică 41
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu