Uniunea Europeana - Uniune Economica si Monetara

Cuprins

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I
UNIUNEA EUROPEANĂ- etapizarea evoluţiei integrării europene
1.1. Scurt istoric al Uniunii Europene 5
1.2. Sistemul comunitar-organe şi instituţii 8
1.3. Obiectivele Uniunii Europene 15
1.4. Avantajele Uniunii Europene 19
CAPITOLUL II
UNIUNEA ECONOMICĂ ŞI MONETARĂ
2.1. Principalele momente ale formãrii Uniunii Economice şi Monetare 22
2.2. Argumente pro şi contra formãrii Uniunii Economice şi Monetare în spaţiul european
23
2.3. Etapele Uniunii Economice şi Monetare 26
2.4. Sistemul monetar european 31
2.5. Componentele Uniunii Economice şi Monetare 34
2.5.1. Politica monetară comună 34
2.5.2. Politica economică comună 35
2.5.3. Solidaritatea financiară 36
2.5.4. Structura instituţională 37
CAPITOLUL III
STUDIU DE CAZ:
IMPACTUL ADERĂRII ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ
3.1. Decalajele economice între România şi Uniunea Europeană
38
3.2. Situaţia economică a României după integrăre - avantaje şi costuri ale integrării 41
CONCLUZII 52
BIBLIOGRAFIE 55

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu