Valorificarea Superioara a Zgurilor din Siderurgie prin Obtinerea unui Liant Hidraulic de Tip Cimentoid

Cuprins

Capitolul 1 Introducere 1
Capitolul 2. Proprietăţi fizice, chimice şi mecanice. Clasificarea zgurilor
siderurgice 4
2.1. Zgura de furnal 4
2.2. Zgura de oţelărie 10
2.2.1. Compoziţia oxidică şi mineralogică 10
Capitolul 3 Tehnologii de procesare a zgurii de furnal 13
3.1. Prelucrarea zgurii de furnal 13
3.2. Utilaje pentru transportul zgurii de furnal 15
3.3 Granularea zgurii 18
3.4. Granularea în bazine 19
3.5. Instalaţii de granulare semiumedă cu jgheab 21
3.6. Granularea semiumedă cu tambur 23
3.7. Producerea granulelor sferice din zgură 24
3.8. Producerea balastului din zgură de furnal 26
3.9. Fabricarea zgurii expandate 26
3.10. Producerea vatei de sticlă din zgură de furnal 27
3.11. Calupurile din zgură 29
Capitolul 4 Studii şi cercetări privind obţinerea unui liant hidraulic
din zgura de furnal 30
4.1. Aspecte generale 30
4.2. Cimenturi Portland 32
4.2.1. Compoziţia oxidică şi mineralogică a clincherului de ciment 34
4.2.2. Caracterizarea modulară a cimentului Portland 35
4.2.3. Hidratarea şi întărirea cimentului Portland 35
4.2.4. Proprietăţile cimentului Portland 39
4.3. Lianţi hidraulici din zgura granulată de furnal 40
4.3.1. Compoziţia oxidică şi fazală. Activarea zgurii 40
4.3.3. domenii de utilizare a zgurilor de furnal 48
4.4. Proprietăţi şi caracteristici ale liantului obţinut 49
Capitolul 5 studiu de impact asupra mediului înconjurător 53
Capitolul 6 Optimizarea proceselor tehnologice în vederea
obţinerii unor lianţi hidraulici din zgura granulata de furnal 64
6.1. Condiţii de bază pentru producerea de lianţi hidraulici din zgură 64
6.2. Construţia morilor tubulare 67
6.3. Date de proiectare 71
6.3.1. Stabilirea dimensiunilor corpurilor de măcinare 71
6.4. Exemplu de calcul 78
Capitolul 7 Concluzii 81
Capitolul 8 Norme de tehnica securităţii muncii 82
Bibliografie 84

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu