Absorţia Ultrasunetelor în Lichide

INTRODUCERE 
I. VIBRAŢIA SISTEMELOR ELASTICE. REZONANŢA
I.1. Vibraţii 
I.1.1. Vibraţii libere 
I.1.2. Vibraţii forţate. Rezonanţă 
I.2. Unde acustice 
I.2.1. Tipuri de unde 
I.2.2. Unde longitudinale plane. Ecuaţia undelor 
I.3. Mărimi acustice 
I.3.1. Impedanţa acustică specifică 
I.3.2. Densitatea de energie acustică. Intensitatea acustică 
I.4. Presiunea de radiaţie acustică 
I.5. Atenuarea energiei acustice 
II. PROPAGAREA ULTRASUNETELOR ÎN LICHIDE 
II.1. Viteza şi absorbţia undelor acustice 
II.2. Cavitaţia acustică 
II.3. Dispersia ultrasonică 
III. MĂSURAREA CONSTANTELOR DE PROPAGARE A UNDELOR 
III.1. Măsurarea vitezei undelor longitudinale 
III.2. Măsurarea atenuării undelor longitudinale 
III.3. Determinarea proprietăţilor elastice şi de structură ale materialelor 
III.4. Determinarea parametrilor fizici în fluide 
IV. DETERMINĂRI EXPERIMENTALE 
IV.1. Metoda de impuls prin reflexie 
IV.2. Rezultate experimentale 
CONCLUZII 
BIBLIOGRAFIE 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu