Aplicaţii ale Distilării Azeotrope în Industria Petrochimică

1. Introducere – Date comerciale despre principalele produse obtinute prin distilare azeotropă
I.1 Acidul acetic – productie, tehnologie de fabricare, date de piată si întrebuintări
I.1.1 Productie si tehnologie de fabricare
I.1.2 Date de piată
I.1.3 Întrebuintări ale acidului acetic
I.2 Etanol - productie, tehnologie de fabricare, date de piată si întrebuintări
I.2.1 Productie si tehnologie de fabricare
I.2.2 Date de piată
I.2.3 Întrebuintări ale etanolului
2. Aspecte teoretice privind distilarea azeotropă
II.1 Distilarea azeotropă – baze teoretice
II.2 Distilarea azeotropă eterogenă
II.3 Efectul antrenantului în distilarea azeotropă
II.3.1 Criteriile generale de alegere a antrenantului
II.3.2 Criteriul economic de alegere a antrenantului
II.4 Metode de predictie a caracteristicilor azeotropilor
3. Aplicatii indistriale ale distilării azeotrope
III.1 Obtinerea acidului acetic glacial
III.2 Obtinerea alcoolului etilic anhidru
III.3 Separarea toluenului din benzină
III.4 Separarea benzenului de ciclohexan prin distilare azeotropă cu acetonă
III.5 Distilarea unui amestec de etanol-apă, folosind n-pentanul ca antrenant
III.6 Separarea benzenului din benzinele de aromatizare
4. Progrese înregistrate în distilarea azeotropă
IV.1 Optimizarea conditiilor de operare a coloanelor de distilare azeotropă cu membrane de pervaporare
IV.2 Metodă de determinare a regiunilor de distilare heteroazeotropă în sarjă
IV.3 Combinarea metodelor scurte cu metoda de optimizare riguroasă MINLP pentru proiectarea proceselor de distilare a amestecurilor azeotrope omogene
IV.4 Separarea unui amestec azeotrop de hidrocarbură si alcool prin distilarea cu NH anhidru
IV.5 Separarea mesitilenei din 4-etil-toluen prin distilare azeotropă
IV.6 Generarea sistematică a unui flux de alimentare optim pentru sistemele de distilare azeotropă
5. Dimensionarea coloanei de distilare azeotropă
6. Aspecte privind toxicitatea solventilor utilizati la distilarea azeotropă
VI.1 Toxicitatea benzenului
VI.2 Toxicitatea cloroformului
VI.3 Toxicitatea acetonei
VI.4 Toxicitatea n-hexanului
Concluzii generale
Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu