Biodiversitatea si Biosecuritatea Judetului Braila

1. NOTIUNI GENERALE PRIVIND BIODIVERSITATEA SI BIOSECURITATEA
I.1 ARGUMENT
2. BIODIVERSITATEA SI BIOSECURITATEA. PADURILE
II.1. Biodiversitatea
II.1.1. Habitatele naturale
II.1.2. Flora si fauna salbatica
II.1.3. Specii din flora si fauna salbatica valorificate economic, inclusiv ca resurse genetice
II.1.4. Starea ariilor naturale protejate
II.1.5. Starea monumentelor istorice, arhitectonice si de arta
II.1.6. Presiuni antropice exercitate asupra biodiversitatii
II.2. Biosecuritatea
II.2.1. Locatii si suprafete cultivate cu plante superioare modificate genetic si operatorii în domeniu
II.2.2. Masuri de monitorizare a riscurilor si de interventie în caz de accidente
I.2.3. Evaluarea efectelor pe care le pot prezenta organismele modificate genetic (OMG) sau parti ale acestora, direct sau indirect, imediat sau cu întirziere, asupra sanatatii umane si asupra mediului
II.3. Starea padurilor
II.3.1. Fondul forestier
II.3.2. Functia economica a padurilor
II.3.3. Masa lemnoasa pusa în circuitul economic
II.3.4. Distributia padurilor dupa principalele forme de relief
II.3.5. Starea de sanatate a padurilor din Romania, în anul 2004
II.3.6. Suprafete din fondul forestier parcurse cu taieri
II.3.7. Zone cu deficit de vegetatie forestiera si disponibilitati de împadurire
II.3.8. Presiuni antropice exercitate asupra padurilor. Sensibilizarea publicului
II.3.9.Impactul silviculturii asupra naturii si mediului
3 . CONCLUZIE
4 BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu