Bioreactoare Utilizate la Biosinteza Invertazei din Tulpini de Saccharomices Cerevisiae

1.Introducere 
2.Caracterisicile produsului finit 
3.Materii prime şi auxiliare 
4.Elemente de inginerie tehnologică 
5.Bilanţuri de materiale şi bilanţuri termice
6.Caracteristicile bioreactorului
7 Dimensionarea bioreactorului
8 Bilanţ de materiale şi bilanţ termic pentru procesul de fermentaţie 
Concluzii 
Bibliografie 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu