Campania de Televiziune

I. Introducere 
1.Campania de televiziune 
I.1. Tipuri de campanie 
I.2. Etapele de planificare strategica 
2.Definirea problemei de solutionat 
II.1. Gestionarea cererii în interiorul organizatiei 
II.2. Cum se defineste o problema 
II.3. Dosarul de informare 
II.4. Caietul de sarcini 
II.5. Alegerea unei firme de relatii publice 
3.Analiza situatiei 
III.1. Redefinirea problemei 
III.2. Cercetarea 
III.2.1 Pregatirea cercetarii 
III.2.2. Culegerea informatiei 
III.2.2.1 Ancheta 
III.2.2.2. Analiza documentelor 
III.2.2.3. Experimentul 
III.2.3. Valorificarea informatiei
III.3. Raportul de cercetare 
4.Cunoasterea publicului 26
IV.1. Publicurile organizatiei 26
IV.2. Publicul-tinta 27
IV.2.1. Profilul publicului-tinta 27
IV.2.2. Modelul de comportament al publicului vizat 28
IV.3. Comportamentul telespectatorilor din România 30
5.Obiectivele 32
V.1. Sarcinile propuse si asumate în cadrul campaniei 32
V.2. Gradul de îndeplinire 34
V.3. Perioada de timp 35
6.Axa campaniei 36
7.Strategia 38
VII.1. Comunicarea de masa si construirea întelesului 38
VII.2. Strategii teoretice ale comunicarii de masa în scopul convingerii 39
VII.2.1. Strategia psihodinamica 39
VII.2.2. Strategia socioculturala 41
VII.2.3. Strategia de construire a semnificatiei 43
VII.3.Principalele sarcini pe care le au de îndeplinit strategiile 44
VII.3.1. Captarea atentiei publicului-tinta 44
VII.3.2. Stimularea unei atitudini pozitive 44
VII.3.3. Provocarea unui comportament anume 45
8.Mesajul 
VIII.1. Mesajul campaniei 
VIII.1.1. Principiile de baza 
VIII.1.2. Tipuri de mesaje 
VIII.1.3. Conceperea mesajului 
VIII.2. Mesajul audiovizual 
VIII.2.1. Caracteristicele mesajului audio-vizual 
VIII.2.2. Structura mesajului audio-vizual 
9.Productia de televiziune 
IX.1. Elemente de management al productiei 
IX.1.1. Preproductia 
IX.1.2. Procesul de productie 
IX.1.3. Post-productia 
IX.2. Genuri majore în audiovizual 
IX.2.1. Stirea de televiziune 
IX.2.2. Reportajul 
IX.2.3. Interviul 
IX.2.4. Documentarul 
10.Bugetul si calendarul 
X.1 Bugetul 
X.1.1. Cum se stabileste un buget 
X.1.2. Elementele bugetului 
X.2. Calendarul activitatilor 
11.Evaluarea 
XI.1. Evaluarea planului
XI.2. Cercetarea audientei 
Studii de caz: Mari Români 
Învinge apele 
Concluzii 
Bilbliografie 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu