Centralele Eoliene

I. INTRODUCERE 
II. PREZENTAREA PRODUSULUI 
II.1 Cum funcţionează o turbină eoliană
II.2 Tipuri de turbine eoliene 
III. ANALIZA NEVOII 
III.1 Înţelegerea nevoii 
III.1.1 Identificarea cauzelor insatisfacţiei faţă de produs 
III.1.2 Aplicarea chestionarului pentru specialişti
III.2 Enunţarea nevoii
III.3 Validarea nevoii 
IV. STUDIU DE FEZABILITATE 
IV.1 Identificarea funcţiilor şi constrângerilor pentru produs 
IV.2 Validarea funcţiilor 
IV.3 Caracterizarea functiilor 
IV.4 Ierarhizarea funcţiilor şi constrângerilor prin aplicarea metodei “alegere încrucişată” 
V. IERARHIZAREA FOLOSIND METODA VOTULUI 
V.1 Votul ponderat direct pentru funcţiile produsului 
V.2 Votul ponderat relativ pentru cauzele funcţionării defectuoase a centralei eoliene 
VI. CONCEPEREA PRODUSULUI 
VI.1 Căutarea soluţiilor 
VI.2 Combinarea soluţiilor 
VI.3 Selecţionarea soluţiei
VI.4. Metoda 5w1h (What, Why, Where, When, Who & How) sau QQOQCP 
VII. DIAGRAME FOLOSITE IN MANAGEMENTUL CALITĂŢII
VII.1 Diagrama de afinităţi 
VII.2 Diagrama de relaţii 
VII.3 Diagrama tip arbore 
VII.4 Logigrama
VIII. METODA AMDEC (FMEA) 
VIII.1 Analiza cantitativă a disfunctionalităţilor 
VIII.2 Evaluarea criticităţii 
VIII.2.1 Formularea criteriilor
VIII.2.2 Formularea nivelelor de criticitate 
VIII.3 Propuneri pentru acţiuni de îmbunătăţire 
VIII.4 Sinteza rezultatelor şi deciziilor 
IX. CONCLUZIILE STUDIULUI 
X. ANEXE 
Anexe

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu