Cercetări Privind Cantitatea de Proteină Solubilă la Unele Soiuri de Grâu in Condiţii Diferite de Crestere

INTRODUCERE
1.Date generele privind biologia speciei Triticum aestivum 
1. 1. Sistematica speciei Triticum aestivum 
1.2.Caracterizarea morfologică şi anatomică a speciei Triticum aestivum 
1. 2.1. Cerinţele grâului faţă de climă şi sol 
1. 2.2. Cerinţele grâului faţă de temperatură 
1. 2.3. Cerinţele grâului faţă de umiditate 
1. 2.4. Cerinţele grâului faţă de lumină 
1. 2.5. Cerinţele grâului faţa de îngrăşăminte 
2 Unele aspecte privind proteinele din plante 
2. 1. Consideraţii generale 
2. 2. Clasificarea proteinelor şi răspândirea lor în plante
2. 2.1. Holoproteine (Holoproteide) 
2. 2.1.1. Proteine globulare 
2. 2.1.2. Proteine fibrilare 
2. 2.2. Heteroproteinae 
2. 2.2.1. Fosfoproteine 
2. 2.2.2. Glicoproteine  
2. 2.2.3. Lipoproteine 
2. 2.2.4. Metaloproteine 
2. 2.2.5. Cromoproteine 
2. 2.2.6. Nucleoproteine 
2. 3. Structura chimică a proteinelor 
2. 3.1. Compoziţia proteinelor 
2. 3.2. Tipurile de legături chimice din structura proteinelor 
2. 3.3. Structura proteinelor 
2. 3.3.1. Structura primară a proteinelor 
2. 3.3.2. Structura secundară a proteinelor 
2. 3.3.3. Stuctura terţiară a proteinelor 
2. 3.3.4. Structura cuaternară a proteinelor
2. 4. Date privind fenomenele de stres salin la plantele 
2.4.1. Adaptarea plantelor la salinitate 
2.4.2. Aspecte privind fenomenul de stres salin asupra plantelor de cultură 
3 Materiale şi metode de cercetare 
3. 1. Materialul de cercetat 
3. 2. Metode de cercetare 
3. 2.1. Extracţia proteinelor solubile 
3. 2.1.1. Extracţia proteinelor cu tamponul de extracţie 
3. 2.1.2. Metoda Bradford 
4.Rezultate şi discuţii
4. 1. Influenţa stresului salin asupra cantităţii de proteină solubilă 
CONCLUZII 
BIBLIOGRAFIE 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu