Cercetari Privind Influenţa Poluării asupra Desfăşurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante

I. Introducere
II. Poluarea. 
II.1. Generalităţi
II.2.Surse de poluare
II.3.Relaţiile nivel de poluare - simtomatologice fiziologică 
II.4.Surse de poluare reprezentate prin unităţi industriale din Piteşti 
II.5. Surse de poluare reprezentate prin unităţi ale industriei energetice 
II.6. Surse de poluare reprezentate prin unităţi ale industriei constructoare de maşini 
II.7. Surse de poluare reprezentate prin unităţi ale industriei chimice
II.8. S.C. X S.A. (industrie chimică) situat la sud de municipiul Piteşti 
II.9. Dezvoltarea vegetativă şi fenologică a unor culturi agricole din zona de influenţa a S.C. X S.A
II.10. Rezistenţa plantelor la acţiunea nociva a noxelor 
II.11. Măsuri de prevenire şi ameliorare a efectelor provocate de noxe asupra vegetaţiei forestiere 
II.11.1. Măsuri tehnice şi organizatorice 
II.11.2. Măsuri amenajistice 
II.11.3. Măsuri silviculturale 
III. Cercetări personale cu privire la influenţa poluării asupra desfăşurării proceselorfiziologice la unele specii lemnoas 
III.1. Materiale şi metode de cercetare 
III.2. Rezultate obţinute 
III.2.1. Determinarea intensităţii fotosintezei în zonele Pădurea Trivale la pin şi molid 
III.2.2. Determinarea lungimii acelor în zonele Pădurea Trivale şi Petrochimie pin şi molid 
IV. Concluzii 
Bibliografie 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu